AMD XILINX

About AMD XILINX


AMD Xilinx logo

AMD Xilinx 

stawia na wysoką wydajność obliczeniową, aby znajdywać rozwiązania dla najtrudniejszych na świecie wyzwań. Teraz, dzięki integracji z Xilinx, AMD buduje nowe technologie i współpracuje z klientami jako lider w dziedzinie wysokowydajnych i adaptacyjnych obliczeń. AMD Xilinx opracowuje wysoce elastyczne i adaptacyjne platformy przetwarzania, które umożliwiają szybkie wprowadzanie innowacji w różnych technologiach — od chmury, przez obrzeża sieci, po punkty końcowe. AMD Xilinx jest wynalazcą układów FPGA i Adaptive SoC (w tym platformy ACAP — Adaptive Compute Acceleration Platform), zaprojektowanych w celu dostarczenia najbardziej dynamicznej technologii obliczeniowej w branży. Współpracujemy z naszymi klientami, aby tworzyć skalowalne, zróżnicowane i inteligentne rozwiązania, które umożliwiają stworzenie adaptowalnego, inteligentnego i połączonego świata przyszłości.

 
Popular Categories
Featured Products

Product Listing from AMD Xilinx


Development Boards, Evaluation Tools

Embedded Computers, Education & Maker Boards

Engineering Software

Office, Computer & Networking Products

Semiconductors - ICs

Show All Products (1,099)

New Products from AMD Xilinx


Office, Computer & Networking Products

Show All Products (1)

Videos


Community


Like to see information about this product from other customers?

  Read discussions, blogs, documents from our community members.

Filters:

Select document type(s) you want to see and click “Apply Filters” button
Post a question to one of our experts or start a discussion and get responses from supplier experts and fellow engineers in our community.