3% rabatu na zamówienia online na min 500 PLN

Użyj kodu rabatowego:

PLAOV3

5% rabatu na zamówienia online na min 750 PLN

Użyj kodu rabatowego:

PLAOV5

10% rabatu na zamówienia online na min 1000 PLN

Użyj kodu rabatowego:

PLAOV10

1

Rozpocznij zakupy i dodaj wybrane produkty do koszyka

2

Użyj kodu rabatowego:
PLAOV3 - 3% rabatu
PLAOV5 - 5% rabatu
PLAOV10 - 10% rabatu

3

Aby skorzystać z oferty, przejdź do kasy już dzisiaj

Zacznij zakupy

Komponenty pasywne

Zobacz więcej

Półprzewodniki - dyskretne

Zobacz więcej

Optoelektronika i wyświetlacze

Zobacz więcej

Przełączniki i przekaźniki

Zobacz więcej

Zasilanie i ochrona linii zasilającej

Zobacz więcej

Kable, przewody i zestawy kablowe

Zobacz więcej

Narzędzia i akcesoria produkcyjne

Zobacz więcej
Zobacz wszystkie produkty

Warunki i postanowienia

3% rabatuna zamówienia online na min 500 PLNUżyj kodu rabatowego: PLAOV3
5% rabatuna zamówienia online na min 750 PLNUżyj kodu rabatowego: PLAOV5
10% rabatuna zamówienia online na min 1000 PLNUżyj kodu rabatowego: PLAOV10
  1. Dotyczy wyłącznie zakupów online. Aby skorzystać z niniejszej Promocji, należy podczas dokonywania zakupów dodać odpowiedni kod rabatowy do koszyka. Kodów rabatowych nie można wykorzystać na zakup oprogramowania, modułów i zestawów rozwojowych, przyrządów i aparatury kontrolno-pomiarowej, produktów ARM, Alphawire, Analog Devices, Coilcraft, FTDI, Linear Technology, Maxim Integrated, Microchip, NXP, Raspberry Pi i Xilinx. Kod rabatowy dotyczy wyłącznie wartości produktów i nie można go wykorzystać w połączeniu z innymi rabatami, ofertami i indywidualnymi umowami dotyczącymi cen.
  2. Z wyłączeniem stosowania w odniesieniu do produktu lub alokacji bądź długiego okresu dostawy i ograniczonej dostępności z powodu sytuacji na rynku. Produkty te są wyraźnie oznaczone żółtym komunikatem „Duże zapotrzebowanie” w części Informacje o produkcie, na stronie zawierającej szczegółowe dane produktu.
  3. Niniejsza promocja jest organizowana przez firmę Farnell element14, określaną dalej wyrażeniami odnoszącymi się do pierwszej osoby liczby mnogiej („my”), zgodnie z następującymi Warunkami i postanowieniami („Warunki”):
  4. Niniejsza Promocja trwa do godziny 23:59 30/08/2018 r. Jakiekolwiek zamówienia złożone po upływie tego czasu nie kwalifikują się do objęcia Promocją.
  5. Zastrzegamy sobie prawo w dowolnym czasie do anulowania lub zmiany Warunków lub przedłużenia czasu trwania promocji, jeśli będzie to wymagane ze względu na wewnętrzne powodu natury handlowej lub wymogi prawa. Nie ponosimy odpowiedzialności za anulowanie lub zmianę Warunków.
  6. Uczestnicy zgadzają się na przyjęcie odpowiedzialności za wszystkie stosowane podatki, opłaty i koszty związane z niniejszą Promocją. Wartość zakupów uprawniających do skorzystania z promocji nie obejmuje podatku VAT lub innych podatków pośrednich, które należy uiścić osobno.
  7. Bez ograniczeń co do ogólnego charakteru poprzedzającego stwierdzenia niniejszym wykluczamy naszą wszelką odpowiedzialność wynikającą z Promocji w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Nie wykluczamy odpowiedzialności wynikającej z Warunków w przypadku umyślnego uchybienia lub rażącego zaniedbania, jak również odpowiedzialności za uszkodzenie ciała, uszczerbek na zdrowiu lub śmierć będące skutkiem tego zaniedbania lub za żadną sprawę, w związku z którą wyłączenie odpowiedzialności lub próba jej wyłączenia zgodnie z obowiązującym prawem oznaczałoby dla nas działanie niezgodne z prawem.