Konserwacja i bezpieczeństwo odgrywają olbrzymią rolę w kwestii zapewnienia funkcjonowania sprzętu i zakładu.

Konserwacja jest niezbędna nie tylko do zagwarantowania niezawodności struktur technicznych lub produktywności firmy, ale także przyczynia się do stworzenia bezpieczniejszych i zdrowszych warunków pracy. Brak konserwacji lub nieprawidłowa konserwacja mogą być przyczyną poważnych i śmiertelnych w skutkach wypadków lub problemów zdrowotnych.

Funkcja konserwacji nieustannie się zmienia, lecz można podzielić ją na następujące rodzaje: po zdarzeniu, zaplanowana, predykcyjna i samonaprawcza. Innowacje w zakresie technologii czujników w połączeniu z zaawansowanymi technologiami informacyjnymi, takimi jak rzeczywistość wirtualna i rozszerzona (VR/AR) oraz oparte na chmurze platformy i analizy, pomagają uzyskać dane na temat poziomów wydajności w czasie rzeczywistym i określić harmonogram konserwacji predykcyjnej lub zaplanowanej bez utraty wydajności sprzętu.

Rodzaje konserwacji

Konserwacja korekcyjna: Konserwacja korekcyjna jest wykonywana w celu określenia, wyodrębniania i naprawy usterek w taki sposób, aby uszkodzony sprzęt, maszynę lub inny środek trwały można było przywrócić do działania w granicach tolerancji ustalonych dla normalnego funkcjonowania.

Czytaj więcej

Bądź na bieżąco


Nadążaj za najnowszymi informacjami i ekskluzywnymi ofertami!

Zapisz się teraz

Polityka prywatności

Dzięki za subskrypcję

Dobra robota! Należysz teraz do elitarnej grupy, która otrzymuje najnowsze informacje o produktach, technologiach i aplikacjach prosto do swojej skrzynki e-mail.

Obrazowanie termowizyjne

Technologia obrazowania termowizyjnego w ciągu ostatnich lat zmieniła się znacząco. Kamery termowizyjne są teraz tańsze, przenośne i dostępne w szerszym zakresie niż kiedykolwiek wcześniej. Kamera termowizyjna wykrywa intensywność promieniowania w obszarze podczerwieni spektrum elektromagnetycznego i przekształca je w widoczny obraz. Termografia stanowi nieodłączny element w przypadku bezkontaktowego wykrywania różnic termicznych.

W przeciwieństwie do standardowych kamer cyfrowych, które rejestrują obrazy widocznego światła odbitego przez obiekty, kamery termowizyjne tworzą obrazy poprzez dokonanie pomiaru energii lub ciepła. Następnie kamera termowizyjna przypisuje kolory w oparciu zmierzone różnice temperatur. W przypadku kamery „radiometrycznej” każdy piksel koloru na ekranie oznacza określoną temperaturę. Kamery termowizyjne odczytują temperaturę powierzchni obiektów i są w stanie wykryć powierzchnie, które nie emitują równomiernej energii termicznej. Emisyjność to właściwość materiału, która opisuje wydajność, z jaką obiekt promieniuje lub emituje ciepło.

Termografia odgrywa coraz większą rolę w zakresie sprzętu elektrycznego i magnetycznego, procesów przemysłowych, diagnostyki budynków oraz badań i rozwoju. Wraz z rozwojem kamer termowizyjnych funkcje takie jak automatyczna i ręczna regulacja ostrości, inteligentne baterie i wyższa rozdzielczość, stają się normą. Innowacje w zakresie bezprzewodowego testowania, oprogramowania, rejestrowania danych i łączności z aplikacjami na smartfony sprawiają, że obrazowanie termowizyjne to doskonały wybór w przypadku zastosowań związanych z konserwacją.

Jeśli stan komponentów można zidentyfikować przed usterką, istnieje możliwość zastosowania z wyprzedzeniem środków zaradczych, które pomogą w podniesieniu produktywności. Kamery termowizyjne to idealne narzędzia do przewidywania usterek, ponieważ wykrywają usterki niewidoczne gołym okiem.

Do wyboru dostępnych jest wiele wersji kamer termowizyjnych. Ważne czynniki, które należy uwzględnić podczas wyboru kamery termowizyjnej, dopasowanej do danego modelu biznesowego, to właściwości radiometryczne, czułość termiczna (temperaturowa) i rozdzielczość pikseli. Termometry na podczerwień (IR) są niezawodne i bardzo przydane w przypadku odczytu temperatury w jednym punkcie, lecz kamery termowizyjne stanowią najlepszy wybór w zakresie skanowania dużych obszarów lub podzespołów. Łatwo przeoczyć kluczowe komponenty, które mogą ulec usterce i wymagają naprawy, w związku z czym należy skorzystać z kamery termowizyjnej, aby temu zapobiec.

Obrazowanie termowizyjne to technologia, która nie tylko zmieni nasze życie, lecz również pozwala je ocalić.

Testowanie układów elektrycznych

Testowanie układów elektrycznych to proces kontroli, który obejmuje wiele różnych dziedzin, w których są stosowane układy elektryczne — na przykład: branża medyczna, przemysłowa i motoryzacyjna. Do testowania obwodów elektrycznych wykorzystuje się różne przyrządy testowe, np. cyfrowy multimetr, oscyloskop z lampą katodową, miernik cęgowy, tester izolacji itp. Te narzędzia testowe są używane do pomiaru różnych parametrów elektrycznych, takich jak napięcie AC/DC, natężenie prądu, rezystancja, pojemność, częstotliwość, ciągłość, izolacja itp. Zaleca się standardowe testowanie rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, aby uniknąć porażenia prądem i zapewnić bezpieczeństwo, dzięki czemu skraca się czas przestojów w pracy. Zaleca się sprawdzanie izolacji i miejsc napraw pod kątem korozji, dzięki czemu można zaplanować odkurzanie, czyszczenie parowe i przewijanie. Nadmierne ciepło lub zimno, wilgoć, opary powodujące korozję, olej, drgania, starzenie i przecięte przewody to główne przyczyny usterek izolacji. Urządzenia wymagane do testów rezystancji izolacji to megaomomierz, wskaźnik temperatury i miernik wilgotności. Całkowite natężenie prądu izolacji to suma pojemnościowego prądu ładowania, prądu absorpcyjnego i prądu upływu lub przewodzenia.

Testowanie układów elektrycznych pozwala stwierdzić, czy różne części układu i jego funkcje działają prawidłowo. Proces ten gwarantuje bezpieczne środowisko pozbawione zbędnego ryzyka. Odpowiedni harmonogram konserwacji zapobiegawczej układu elektrycznego może ograniczyć wypadki, ocalić życie i zredukować koszty przestojów w pracy. Potencjalne problemy można zidentyfikować i rozwiązać zanim staną się poważniejsze i będą wymagały kosztowniejszych, bardziej czasochłonnych rozwiązań.

Testowanie bezpieczeństwa elektrycznego różnych przyrządów testowych odgrywa kluczową rolę w zakresie bezpiecznych standardów roboczych dotyczących elektryczności. Istnieją różne organizacje, które ustaliły restrykcyjne wymogi dotyczące produktów elektrycznych. Produkt elektryczny musi spełnić pewne normy bezpieczeństwa opracowane przez organizacje ds. bezpieczeństwa i instytucje urzędowe, np. UL, CE, VDE, CSA, BSI, CCC itp. Produkt musi również przejść testy bezpieczeństwa, takie jak test wysokiego napięcia, test rezystancji izolacji, test ciągłości uziemienia i test prądu upływowego. Przedstawiamy najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania pomiaru elektrycznego przy użyciu multimetru. Nie wolno zamieniać oryginalnego bezpiecznika na wyprodukowany lokalnie lub tańszy, ponieważ wpłynie to na standardy bezpieczeństwa multimetru. Należy go wymienić na oryginalny bezpiecznik. Nie wolno używać drutu lub metalu w celu owinięcia bezpiecznika. Należy używać odpowiedniego multimetru do wykonywania pomiarów.

Narzędzia ręczne i elektronarzędzia

Narzędzia ręczne i elektronarzędzia obejmują całą gamę produktów — od pilników, wkrętaków, ściągaczy izolacji, zestawów kluczy sześciokątnych, po klucze. Prace konserwacyjne i naprawcze mogą wymagać stosowania narzędzi ręcznych i elektrycznych. Nieprawidłowe stosowanie lub konserwacja narzędzi ręcznych mogą powodować zagrożenia. Na przykład, jeśli dłuto zostanie użyte jako śrubokręt, końcówka dłuta może pęknąć, odpaść i uderzyć użytkownika. Jeśli drewniany uchwyt jest luźny w narzędziu takim jak młotek, obuch może odpaść i uderzyć użytkownika. W związku z tym podczas używania narzędzi ręcznych należy stosować odpowiednie wyposażenie ochronne, takie jak rękawice i okulary, aby uniknąć zagrożeń. Ręczne elektronarzędzia mogą również powodować hałas i drgania, co zagraża użytkownikowi w przypadku ich używania przez dłuższy czas bez ochronników słuchu. W związku z tym zaleca się noszenie odpowiednich ochronników słuchu podczas używania elektronarzędzi, które generują hałas o natężeniu wyższym niż 85 dB.

Większość elektronarzędzi jest wyposażona w silniki elektryczne. Wykorzystuje się w nich również silniki spalinowe i sprężone powietrze. Odsłonięte części ruchome elektronarzędzi, takie jak wałki, koła pasowe, koła łańcuchowe, koła zębate, należy wyposażyć w osłony. Narzędzia ręczne i elektronarzędzia są używane w przemyśle, budownictwie, ogrodnictwie i gospodarstwach domowych do zadań takich jak wkręcanie (mocowanie), wiercenie, cięcie, kształtowanie, piaskowanie, szlifowanie, prowadzenie kabli, polerowanie, malowanie, ogrzewanie i wiele innych.

Elektronarzędzia dzielą się na stacjonarne lub przenośne, przy czym przenośne oznacza ręczne. Przenośne elektronarzędzia zapewniają korzyść w postaci mobilności. Niemniej jednak stacjonarne elektronarzędzia gwarantują szybkość i dokładność. Stacjonarne elektronarzędzia, które są używane do obróbki metali, nazywa się zazwyczaj obrabiarkami.

Ochrona antystatyczna (ESD)

Komponenty elektroniczne są podatne na uszkodzenia powodowane przez niskie napięcie elektrostatyczne. Wiele komponentów elektronicznych może ulec uszkodzeniu nawet już pod wpływem ładunków elektrostatycznych o napięciu 10 V. Bez względu na to, czy komponenty wrażliwe na ładunki elektrostatyczne są obsługiwane, przechowywane, transportowane lub instalowane, konieczne jest zastosowanie środków zapobiegających uszkodzeniu elementów wrażliwych na ładunki elektrostatyczne. Uszkodzenia komponentów wywoływane przez ładunki elektrostatyczne są niewidoczne gołym okiem, dlatego nie ma możliwości stwierdzenia, iż to napięcie elektrostatyczne uszkodziło urządzenie, co z kolei może spowodować awarię całego systemu, w którym takie urządzenie jest zainstalowane. Należy przedsięwziąć środki ostrożności celem upewnienia się, że zarówno użytkownik, jak i jego sprzęt i miejsce pracy są uziemione, aby zapobiec uszkodzeniom wrażliwych komponentów i urządzeń wywoływanym przez ładunki elektrostatyczne.

Ryzyko związane z ładunkami elektrostatycznymi może przyjmować dwojaką postać

Wada ukryta: Komponent jest częściowo uszkodzony, ale przechodzi kontrolę. Komponent będzie niezmiennie działał jak zwykle, ale może ulec awarii. To może skutkować większą liczbą zwrotów, wyższymi kosztami gwarancyjnymi i rosnącą liczbą niezadowolonych klientów.

Katastrofalna usterka: Może zostać wykryta w drodze inspekcji, a działania mogą zostać podjęte w celu zapewnienia, że urządzenie zostanie zezłomowane zanim zostanie zainstalowane lub sprzedane.

Norma ESD

EN 61340 Część 5-1: Zabezpieczanie urządzeń elektronicznych przed zjawiskami elektrostatycznymi jest powszechnie uznanym standardem stosowanym przez większość firm przy opracowywaniu i wdrażaniu planu kontroli napięć elektrostatycznych. Podczas tworzenia planu kontroli napięć elektrostatycznych ważne jest, aby wykonać poniższe czynności:

  • Zidentyfikować obszar napięć elektrostatycznych
  • Zidentyfikować elementy wrażliwe na ładunki elektrostatyczne
  • Przeprowadzić szkolenie z zakresu kontroli napięć elektrostatycznych
Działania zapobiegawcze
  • Uziemić wszystkie przewodniki; uziemić także siebie. Upewnić się, testując je codziennie, że paski na nadgarstki i rozwiązania do uziemienia stóp działają.
  • Uziemić przewód do punktu wspólnego uziemienia celem uziemieniem sprzętu.
  • Uziemić maty podłogowe zabezpieczające przed ładunkami elektrostatycznymi za pomocą przewodu uziemiającego celem uziemienia sprzętu.
  • Zneutralizować izolatory za pomocą jonizatorów, ponieważ tych komponentów nie można uziemić.
  • Ekranować elementy wrażliwe na napięcie elektrostatyczne, gdy znajdują się poza obszarem zabezpieczonym przed ładunkami elektrostatycznymi (EPA). W tym celu można wykorzystać ekranowaną torbę antystatyczną lub zamykany kosz zabezpieczający komponenty wrażliwe.
  • Zamienić zwykły sprzęt na sprzęt zabezpieczony przed napięciami elektrostatycznymi, w tym bluzy i rękawice zabezpieczone przed napięciami elektrostatycznymi, taśmę antystatyczną, wykładziny podłogowe o właściwościach rozpraszających oraz inny sprzęt zabezpieczający przed napięciami elektrostatycznymi używany w miejscu pracy.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo oznacza ochronę przed szkodliwymi i niepożądanymi zdarzeniami. Można je również zdefiniować jako sprawowanie kontroli nad znanymi i nieznanymi zagrożeniami. Bezpieczeństwo w miejscu pracy powinno być priorytetem z wielu powodów, do których należą ochrona przed obrażeniami, śmiercią, stratami finansowych i uszkodzeniami mienia, a także zachowanie ciągłości obsługi, jakości produktu, produktywność pracowników i reputacji firmy. Niektóre standardy bezpieczeństwa, takie jak normy bezpieczeństwa i zgodności, znaki i etykiety ostrzegawcze, normy oceny zagrożenia powodowanego przez maszyny, normy bezpieczeństwa dotyczące poziomu hałasu, normy dotyczące odzieży ochronnej, stosuje się w celu potwierdzenia bezpieczeństwa produktów, procesów i działań. Niektóre systemy kontroli związane z zapewnianiem bezpieczeństwa dotyczą maszyn. W Unii Europejskiej obowiązują dyrektywy i przepisy związane z bezpieczeństwem, które służą jako wytyczne dla osób zajmujących się bezpieczeństwem maszyn.

Opracowywane są dynamiczne obwody bezpieczeństwa i wiele zabezpieczających sterowników PLC, które zapewniają innowacyjne rozwiązania w zakresie kontroli i nadzoru zabezpieczeń. Mają one mniej wejść dzięki wykorzystaniu podwójnego obwodu bezpieczeństwa z jednym przewodem zamiast dwóch. Istnieje wiele innych zabezpieczeń, które można podłączyć do tego samego wejścia, aby zachować najwyższy poziom bezpieczeństwa. Używanie czujników elektronicznych zamiast przełączników mechanicznych gwarantuje dłuższy okres eksploatacji i większą niezawodność. Są one bezpieczniejsze, ponieważ dynamiczne czujniki bezpieczeństwa można sprawdzać 200 razy na sekundę. Dzięki układom zabezpieczającym PLC można łatwo podłączyć i odłączyć maszynę z zachowaniem bezpieczeństwa.

Zintegrowane, inteligentne funkcje bezpieczeństwa i nowoczesne, zintegrowane funkcje automatyzacji zwiększają bezpieczeństwo w zakładzie poprzez wykorzystywanie wbudowanych rozwiązań zabezpieczających, które obejmują wykrywanie stanu zagrożenia i aktywację mechanizmu, aby zapobiec skutkom niebezpiecznego zdarzenia. Systemy te mogą przesyłać dane związane z bezpieczeństwem w oddzielnej sieci, co zmniejsza złożoność okablowania, obniża koszty i ogranicza wymagania szkoleniowe. Zapewniają one lepszy wgląd w problemy, a także możliwość zdalnej diagnostyki.

how-to

Condition Monitoring

Condition Monitoring (CM) with Infrared Cameras

Learn how to use Infrared Cameras (IR) for Condition Monitoring (CM)

Article

Industrial Smart Facility management

Industrial Smart Facility management

Smart Facilities Management (FM) is the integration of systems, processes, technology, and personnel to improve building facility management. It is about doing better with new techvnologies such as the Internet of Things (IoT), big data analytics, cloud-based systems, and advanced computerised maintenance management systems; it is about bringing multiple disciplines together to ensure the functionality, comfort, safety, and efficiency of the built environment system.

Article

Leak detection using industrial sensors

Leak detection using industrial sensors for sustainable manufacturing

Read about computer-based leak detection systems that utilize different types of sensors to detect and prevent leaks.

Article

The role of Industrial Wearables in ensuring occupational safety

The role of Industrial Wearables in ensuring occupational safety

Highlights the significance of industrial wearables for enhancing safety & efficiency via IIoT & wireless technology.

Zasoby techniczne

Artykuły, e-booki, webinary i wiele więcej.
Bądź na bieżąco z innowacjami.

Sztuczna Inteligencja

Jedna z największych rewolucji w całej historii ludzkości! Sztuczna Inteligencja AI to wszechstronna koncepcja, która wyposaża maszyny w ludzką inteligencję

Embedded hub

Jesteśmy tutaj, aby pomóc ci zrealizować Twoje pomysły, wspierając Cię na każdym etapie Twojej podróży projektowej

Druk 3D

Skróć wprowadzenie na rynek. Zmniejsz koszty prototypowania. Produkuj części na zamówienie. Odblokuj nieograniczone możliwości!

element14 Community

Największa społeczność online dla inżynierów

ŁĄCZ SIĘ | UCZ SIĘ | TWÓRZ | INSPIRUJ