Konserwacja i bezpieczeństwo odgrywają olbrzymią rolę w kwestii zapewnienia funkcjonowania sprzętu i zakładu.

Konserwacja jest niezbędna nie tylko do zagwarantowania niezawodności struktur technicznych lub produktywności firmy, ale także przyczynia się do stworzenia bezpieczniejszych i zdrowszych warunków pracy. Brak konserwacji lub nieprawidłowa konserwacja mogą być przyczyną poważnych i śmiertelnych w skutkach wypadków lub problemów zdrowotnych.

Funkcja konserwacji nieustannie się zmienia, lecz można podzielić ją na następujące rodzaje: po zdarzeniu, zaplanowana, predykcyjna i samonaprawcza. Innowacje w zakresie technologii czujników w połączeniu z zaawansowanymi technologiami informacyjnymi, takimi jak rzeczywistość wirtualna i rozszerzona (VR/AR) oraz oparte na chmurze platformy i analizy, pomagają uzyskać dane na temat poziomów wydajności w czasie rzeczywistym i określić harmonogram konserwacji predykcyjnej lub zaplanowanej bez utraty wydajności sprzętu.

Czytaj więcej

power management

Wireless

Motor Control

Lighting

Sensing

Displays

Internet of Things

Industrial Automation

Transportation

Healthcare

Maintenance & Safety

element14 Community