LabVIEW

Stworzone, aby zwiększyć produktywność inżynierów.

LabVIEW oferuje podejście wykorzystujące programowanie graficzne, które pomaga wizualizować każdy aspekt Twojego rozwiązania, w tym konfigurację sprzętową, uzyskiwać wgląd w dane pomiarowe i proces debugowania.

Wizualizacja ułatwia integrację sprzętu pomiarowego od dowolnie wybranego dostawcy, pozwala prezentować złożone układy logiczne na wykresach, opracowywać algorytmy analizy danych oraz projektować zindywidualizowane inżynieryjne interfejsy użytkowników.

Subskrypcja oprogramowania zapewnia dostęp do następujących funkcji:

 • Pomoc techniczna
 • Szkolenie online
 • Aktualizacje oprogramowania
 • Poprzednie wersje oprogramowania

Która wersja jest odpowiednia dla mojego projektu?

Wersja podstawowa (Base)

Zalecana do prostych aplikacji pomiarowych na komputery stacjonarne; zawiera standardowe funkcje LabVIEW.

Pobierz: 784503-35

Wersja pełna (Full)

Zalecana na potrzeby wykonywania zaawansowanych obliczeń matematycznych i przetwarzania sygnału.

Pobierz: 784522-35

Wersja profesjonalna (Professional)

Zalecana na potrzeby profesjonalnych zastosowań, które wymagają lepszych narzędzi do programowania, raportowania i analizy.

Pobierz: 784584-35

Powyżej zamieszczony jest krótki przegląd i łącza do zakupu LabVIEW dla systemów operacyjnych Windows.
Wszystkie licencje są sprzedawane jako roczne subskrypcje. Więcej informacji na temat każdej edycji oraz numery katalogowe dla innych systemów operacyjnych można znaleźć poniżej.

LabVIEW+ Suite

To LabVIEW — plus jeszcze więcej!

LabVIEW+ Suite to zbiór oprogramowania LabVIEW, DIAdem, TestStand, FlexLogger i innych produktów NI. Pakiet ten pozwala inżynierom na oszczędność czasu, zapewniając specjalnie zaprojektowane narzędzia do pomiarów, analizy i testowania.

Pobierz: 788509-35

LabVIEW+ Suite

Narzędzia do pomiarów, analizy i testowania

 • Pomiar — podłącz i zautomatyzuj dowolny przyrząd za pomocą LabVIEW. Szybko wykonuj pomiary za pomocą FlexLogger i InstrumentStudio.
 • Analiza — wykonuj obliczenia, błyskawicznie twórz wykresy i grafy oraz twórz raporty za pomocą DIAdem.
 • Testowanie — opracowuj i wdrażaj systemy testowania walidacyjnego i produkcyjnego za pomocą TestStand.

Więcej korzyści z LabVIEW+

 • Skrócenie czasu opracowywania i konserwacji — oprogramowanie zostało zaprojektowane z myślą o inżynierach, oferując określone funkcje i narzędzia, które pozwalają zaoszczędzić czas.
 • Lepsza analiza i wykorzystanie danych — wykorzystuj swoje dane i twórz raporty, aby dzielić się spostrzeżeniami.
 • Opracowanie systemu z myślą o przyszłych rozwiązaniach — oprogramowanie NI jest otwarte i kompatybilne z przyrządami producentów innych niż NI oraz z popularnymi językami programowania.

Wersja podstawowa LabVIEW Base

 • Zalecana dla stacjonarnych zastosowań obejmujących pomiary
 • Obejmuje sterowniki urządzeń dla sprzętu NI i przyrządów dostawców zewnętrznych
 • Obejmuje podstawowe funkcje matematyczne i przetwarzanie sygnałów
Numer modeluWarunki licencyjneSystem operacyjnyFormat
784503-35Subskrypcja na jeden rokWindowsPobierz

Wersja pełna LabVIEW Full

 • Zalecana dla wykonywania zaawansowanych obliczeń matematycznych i przetwarzania sygnału
 • Wymagana na potrzeby dodatków przetwarzania sygnału
 • Wymagana przez sprzęt działający w czasie rzeczywistym i FPGA
Numer modeluWarunki licencyjneSystem operacyjnyFormat
784522-35Subskrypcja na jeden rokWindowsPobierz
788368-35Subskrypcja na jeden rokMacPobierz
788369-35Subskrypcja na jeden rokLinuxPobierz

Wersja profesjonalna LabVIEW Professional

 • Zalecana dla aplikacji wymagających potwierdzania kodu
 • Obejmuje funkcje kodowania i uruchamiania aplikacji
 • Obejmuje dodatki na potrzeby opracowywania oprogramowania
Numer modeluWarunki licencyjneSystem operacyjnyFormat
784584-35Subskrypcja na jeden rokWindowsPobierz
788370-35Subskrypcja na jeden rokMacPobierz
788371-35Subskrypcja na jeden rokLinuxPobierz

Dodaj wybrane opcje (tylko Windows)

LabVIEW Base

LabVIEW Full

LabVIEW Professional

WindowsW PAKIECIEW PAKIECIEW PAKIECIE
Macnd.W PAKIECIEW PAKIECIE
Linuxnd.W PAKIECIEW PAKIECIE
Akwizycja danych ze sprzętu NIW PAKIECIEW PAKIECIEW PAKIECIE
Akwizycja danych ze sprzętu podmiotów trzecich W PAKIECIEW PAKIECIEW PAKIECIE
Uruchamianie w czasie rzeczywistym na sprzęcie NInd.DOSTĘPNE JAKO DODATEKDOSTĘPNE JAKO DODATEK
Uruchamianie na sprzęcie FGPA od NInd.DOSTĘPNE JAKO DODATEKDOSTĘPNE JAKO DODATEK
Natywne programowanie graficzneW PAKIECIEW PAKIECIEW PAKIECIE
Wielowątkowe wykonywanie koduW PAKIECIEW PAKIECIEW PAKIECIE
Debugowanie koduW PAKIECIEW PAKIECIEW PAKIECIE
Programowanie sterowane zdarzeniamiW PAKIECIEW PAKIECIEW PAKIECIE
Programowanie obiektoweW PAKIECIEW PAKIECIEW PAKIECIE
Standardowe funkcje matematyczneW PAKIECIEW PAKIECIEW PAKIECIE
Prawdopodobieństwo i statystykaW PAKIECIEW PAKIECIEW PAKIECIE
Algebra liniowand.W PAKIECIEW PAKIECIE
Dostosowywanie krzywychnd.W PAKIECIEW PAKIECIE
Równania różniczkowend.W PAKIECIEW PAKIECIE
Interpolacja i ekstrapolacjand.W PAKIECIEW PAKIECIE
Rachunkind.W PAKIECIEW PAKIECIE
Pomiary sygnałównd.W PAKIECIEW PAKIECIE
Generowanie sygnałównd.W PAKIECIEW PAKIECIE
PID i logika rozmytand.W PAKIECIEW PAKIECIE
Warunkowanie i filtrowanie sygnałównd.W PAKIECIEW PAKIECIE
Okienkowaniend.W PAKIECIEW PAKIECIE
Operacje sygnałowend.W PAKIECIEW PAKIECIE
Funkcje przekształconend.W PAKIECIEW PAKIECIE
Analiza fal elementarnychnd.nd.W PAKIECIE
Analiza szeregów czasowychnd.nd.W PAKIECIE
Analiza wizjiDOSTĘPNE JAKO DODATEKDOSTĘPNE JAKO DODATEKDOSTĘPNE JAKO DODATEK
Pomiary dźwięku, wibracji i zniekształceń, generator przebiegów, analiza częstotliwości, stanów przejściowych i kolejności DOSTĘPNE JAKO DODATEKDOSTĘPNE JAKO DODATEKDOSTĘPNE JAKO DODATEK
Odczyt i zapis do plikuW PAKIECIEW PAKIECIEW PAKIECIE
Komunikacje siecioweW PAKIECIEW PAKIECIEW PAKIECIE
Wizualizacja i analiza plików obrazówDOSTĘPNE JAKO DODATEKDOSTĘPNE JAKO DODATEKDOSTĘPNE JAKO DODATEK
Usługi sieci webnd.W PAKIECIEW PAKIECIE
Generowanie raportów dla pakietu Microsoft Office nd.nd.W PAKIECIE
Łączność z bazami danychnd.nd.W PAKIECIE
Graficzne różnicowanieW PAKIECIEW PAKIECIEW PAKIECIE
Graficzne scalaniend.nd.W PAKIECIE
Dynamiczna analiza kodund.nd.W PAKIECIE
Statyczna analiza kodund.nd.W PAKIECIE
Ramy testowania jednosteknd.nd.W PAKIECIE
Wywoływanie bibliotek DLL i pakietów .NETW PAKIECIEW PAKIECIEW PAKIECIE
Integracja kodu źródłowego w formacie tekstowym (C/C++, Python i wiele więcej) W PAKIECIEW PAKIECIEW PAKIECIE
Wywoływanie kodu MATLAB®W PAKIECIEW PAKIECIEW PAKIECIE
Tworzenie plików wykonywalnychnd.nd.W PAKIECIE
Tworzenie bibliotek współdzielonychnd.nd.W PAKIECIE
Tworzenie instalatorównd.nd.W PAKIECIE
Zdalne sterowanie programami przez Internet nd.W PAKIECIEW PAKIECIE
Tworzenie aplikacji sieci webDOSTĘPNE JAKO DODATEKDOSTĘPNE JAKO DODATEKDOSTĘPNE JAKO DODATEK

Licencje dla placówek akademickich

Uniwersytety i instytucje edukacyjne:

Skontaktuj się z Farnell, aby uzyskać więcej informacji na temat licencji dla placówek akademickich

Region EMEA: nienquiries@farnell.com

Korzyści ze stosowania oprogramowania

 • Wsparcie techniczne
 • Dostęp do szkolenia online (w zależności od posiadanych produktów)
 • Aktualizacje oprogramowania i wydania konserwacyjne
 • Dostęp do poprzednich wersji oprogramowania NI