Test Workflow

Pakiet oprogramowania NI, który wyposaża inżynierów we wszystkie narzędzia do przeprowadzania testów.

Test Workflow to kompletny zestaw oprogramowania dla inżynierów. Stanowi wsparcie na każdym kroku w procesie testowania z wykorzystaniem oprogramowania specjalnie opracowanego na potrzeby testowania i pomiarów. Test Workflow zawiera wszystkie komponenty, których potrzebujesz w codziennej pracy: nawiązywania połączenia z przyrządami, wykonywania pomiarów i analizowania danych.

Test Workflow zawiera:

 • LabVIEW: graficzne środowisko programistyczne do tworzenia zautomatyzowanych systemów testowych
 • TestStand*: program wykonawczy do tworzenia i wdrażania sekwencji testowych do walidacyjnych i produkcyjnych aplikacji testowych
 • DIAdem: oprogramowanie do analizy danych służące do wyszukiwania, przeglądania i analizowania danych oraz tworzenia raportów
 • FlexLogger: oprogramowanie do przeprowadzania testów i rejestrowania danych z wykorzystaniem sprzętu NI.
 • G Web Development Software: graficzne środowisko programistyczne zoptymalizowane pod kątem tworzenia aplikacji internetowych dla systemów testowych i pomiarowych
 • SystemLink Cloud: środowisko w chmurze NI, które jest wykorzystywane jako host dla aplikacji internetowych stworzone w oprogramowaniu G Web
 • InstrumentStudio: oprogramowanie aplikacyjne upraszczające konfigurację i pomiary za pomocą NI PXI
Test Workflow StandardWarunki licencyjneSystem operacyjnyFormat
788508-35Subskrypcja na jeden rokWindowsDo pobrania
784503-35WMSubskrypcja na jeden rokWindowsUSB

Test Workflow ProWarunki licencyjneSystem operacyjnyFormat
788509-35Subskrypcja na jeden rokWindowsDo pobrania
788509-35WMSubskrypcja na jeden rokWindowsUSB

LabVIEW od NI

LabVIEW oferuje podejście wykorzystujące programowanie graficzne, które pomaga Ci wizualizować każdy aspekt Twojego rozwiązania, w tym konfigurację sprzętową, a także uzyskiwać wgląd w dane pomiarowe i proces debugowania.

Wizualizacja ułatwia integrację sprzętu pomiarowego od dowolnie wybranego dostawcy, pozwala prezentować złożone układy logiczne na wykresach, opracowywać algorytmy analizy danych oraz projektować zindywidualizowane inżynieryjne interfejsy użytkowników.

Jakie możliwości daje LabVIEW 2020?

Pomiary systemów fizycznych za pomocą czujników i siłowników
Potwierdzanie lub weryfikacja projektów elektronicznych
Opracowywanie systemów testowania produkcji
Projektowanie inteligentnych maszyn lub wyposażenia przemysłowego
Szkolenie studentów kierunków inżynieryjnych

Która wersja jest odpowiednia dla mojego projektu?

Wersja podstawowa LabVIEW Base

 • Zalecana dla stacjonarnych zastosowań obejmujących pomiary
 • Obejmuje sterowniki urządzeń dla sprzętu NI i przyrządów dostawców zewnętrznych
 • Obejmuje podstawowe funkcje matematyczne i przetwarzanie sygnałów
Numer modeluWarunki licencyjneSystem operacyjnyFormat
784503-35Subskrypcja na jeden rokWindowsDo pobrania
784503-35WMSubskrypcja na jeden rokWindowsUSB
776671-35Licencja dożywotniaWindowsDo pobrania
776671-35WMLicencja dożywotniaWindowsUSB

Wersja pełna LabVIEW Full

 • Zalecana dla wykonywania zaawansowanych obliczeń matematycznych i przetwarzania sygnału
 • Wymagana na potrzeby dodatków przetwarzania sygnału
 • Wymagana przez sprzęt działający w czasie rzeczywistym i FPGA
Numer modeluWarunki licencyjneSystem operacyjnyFormat
784503-35Subskrypcja na jeden rokWindowsDo pobrania
776670-35Licencja dożywotniaWindowsDo pobrania
776670-35WMLicencja dożywotniaWindowsUSB
776690-35Licencja dożywotniaMacDo pobrania
776690-35WMLicencja dożywotniaMacUSB
777756-35Licencja dożywotniaLinuxDo pobrania
777756-35WMLicencja dożywotniaLinuxUSB

Wersja profesjonalna LabVIEW Professional

 • Zalecana dla aplikacji wymagających potwierdzania kodu
 • Obejmuje funkcje kodowania i uruchamiania aplikacji
 • Obejmuje dodatki na potrzeby opracowywania oprogramowania
Numer modeluWarunki licencyjneSystem operacyjnyFormat
776678-35Licencja dożywotniaWindowsDo pobrania
776678-35WMLicencja dożywotniaWindowsUSB
776698-35Licencja dożywotniaMacDo pobrania
776698-35WMLicencja dożywotniaMacUSB
778249-35Licencja dożywotniaLinuxDo pobrania
778249-35WMLicencja dożywotniaLinuxUSB

Dodaj wybrane opcje (tylko Windows)

LabVIEW Base

LabVIEW Full

LabVIEW Professional

Zawarte w każdej subskrypcji

Rok wsparcia technicznegoW PAKIECIEW PAKIECIEW PAKIECIE
Rok aktualizacji oprogramowaniaW PAKIECIEW PAKIECIEW PAKIECIE
Całodobowy dostęp do kursów szkoleniowych onlineW PAKIECIEW PAKIECIEW PAKIECIE
Akwizycja danych ze sprzętu NIW PAKIECIEW PAKIECIEW PAKIECIE
Akwizycja danych ze sprzętu stron trzecichW PAKIECIEW PAKIECIEW PAKIECIE
Uruchamianie w czasie rzeczywistym na sprzęcie NIW PAKIECIEDOSTĘPNE JAKO DODATEKDOSTĘPNE JAKO DODATEK
Uruchamianie na sprzęcie FGPA od NIW PAKIECIEDOSTĘPNE JAKO DODATEKDOSTĘPNE JAKO DODATEK
Natywne programowanie graficzneW PAKIECIEW PAKIECIEW PAKIECIE
Wielowątkowe wykonywanie koduW PAKIECIEW PAKIECIEW PAKIECIE
Debugowanie koduW PAKIECIEW PAKIECIEW PAKIECIE
Programowanie sterowane zdarzeniamiW PAKIECIEW PAKIECIEW PAKIECIE
Programowanie obiektoweW PAKIECIEW PAKIECIEW PAKIECIE
Standardowe funkcje matematyczneW PAKIECIEW PAKIECIEW PAKIECIE
Prawdopodobieństwo i statystykaW PAKIECIEW PAKIECIEW PAKIECIE
Algebra liniowand.W PAKIECIEW PAKIECIE
Dostosowywanie krzywychnd.W PAKIECIEW PAKIECIE
Równania różniczkowend.W PAKIECIEW PAKIECIE
Interpolacja i ekstrapolacjand.W PAKIECIEW PAKIECIE
Rachunkind.W PAKIECIEW PAKIECIE
Pomiary sygnałównd.W PAKIECIEW PAKIECIE
Generowanie sygnałównd.W PAKIECIEW PAKIECIE
PID i logika rozmytand.W PAKIECIEW PAKIECIE
Warunkowanie i filtrowanie sygnałównd.W PAKIECIEW PAKIECIE
Okienkowaniend.W PAKIECIEW PAKIECIE
Operacje sygnałowend.W PAKIECIEW PAKIECIE
Funkcje przekształconend.W PAKIECIEW PAKIECIE
Analiza fal elementarnychnd.DOSTĘPNE JAKO DODATEKDOSTĘPNE JAKO DODATEK
Analiza szeregów czasowychnd.DOSTĘPNE JAKO DODATEKDOSTĘPNE JAKO DODATEK
Analiza wizjiDOSTĘPNE JAKO DODATEKDOSTĘPNE JAKO DODATEKDOSTĘPNE JAKO DODATEK
Sterowanie i symulacja w oparciu o modelnd.DOSTĘPNE JAKO DODATEKDOSTĘPNE JAKO DODATEK
Odczyt i zapis do plikuW PAKIECIEW PAKIECIEW PAKIECIE
Komunikacje siecioweW PAKIECIEW PAKIECIEW PAKIECIE
Wizualizacja i analiza plików obrazówDOSTĘPNE JAKO DODATEKDOSTĘPNE JAKO DODATEKDOSTĘPNE JAKO DODATEK
Usługi sieci webnd.W PAKIECIEW PAKIECIE
Generowanie raportów dla pakietu Microsoft OfficeDOSTĘPNE JAKO DODATEKDOSTĘPNE JAKO DODATEKW PAKIECIE
Łączność z bazami danychDOSTĘPNE JAKO DODATEKDOSTĘPNE JAKO DODATEKW PAKIECIE
Różnicowanie i łączenie graficznend.nd.W PAKIECIE
Dynamiczna analiza koduDOSTĘPNE JAKO DODATEKDOSTĘPNE JAKO DODATEKW PAKIECIE
Statyczna analiza koduDOSTĘPNE JAKO DODATEKDOSTĘPNE JAKO DODATEKW PAKIECIE
Ramy testowania jednostekDOSTĘPNE JAKO DODATEKDOSTĘPNE JAKO DODATEKW PAKIECIE
Wywoływanie bibliotek DLL i pakietów .NETW PAKIECIEW PAKIECIEW PAKIECIE
Integracja kodu źródłowego w formacie tekstowym (C/C++, Python i wiele więcej)W PAKIECIEW PAKIECIEW PAKIECIE
Wywoływanie kodu MATLAB®nd.W PAKIECIEW PAKIECIE
Tworzenie plików wykonywalnychDOSTĘPNE JAKO DODATEKDOSTĘPNE JAKO DODATEKW PAKIECIE
Tworzenie bibliotek współdzielonychDOSTĘPNE JAKO DODATEKDOSTĘPNE JAKO DODATEKW PAKIECIE
Tworzenie instalatorówDOSTĘPNE JAKO DODATEKDOSTĘPNE JAKO DODATEKW PAKIECIE
Zdalne sterowanie programami przez Internetnd.W PAKIECIEW PAKIECIE
Tworzenie aplikacji sieci webDOSTĘPNE JAKO DODATEKDOSTĘPNE JAKO DODATEKDOSTĘPNE JAKO DODATEK

Licencje dla placówek akademickich

Uniwersytety i instytucje edukacyjne:

Skontaktuj się z Farnell, aby uzyskać więcej informacji na temat licencji dla placówek akademickich

Region EMEA: nienquiries@farnell.com

Korzyści ze stosowania oprogramowania

 • Wsparcie techniczne
 • Dostęp do szkolenia online (w zależności od posiadanych produktów)
 • Aktualizacje oprogramowania i wydania konserwacyjne
 • Dostęp do poprzednich wersji oprogramowania NI