Power management allows for improved management of energy expenditures, increased safety and environmental effect mitigation.

It provides a highly integrated, high-performance architecture for a broad range of application categories, such as storage computing, networking, telecommunications, automotive, and consumer electronics. Today's systems require power supply design to be integrated with the system design in order to maintain high efficiency.

Power management ICs (PMIC) are employed for voltage conversion, voltage regulation and battery management. They are essentially a system-in-a-package solution. A single PMIC can manage multiple external power sources, supply power to multiple loads, and shield against unsupported overvoltage & under-voltage conditions, over-currents, and thermal faults. Less power consumption under varied load circumstances, less space, excellent dependability and a wide input voltage are some of the major needs of today's power management systems. In a wide range of applications, these criteria are driving the demand for highly efficient, wide VIN, low quiescent current (IQ) switching regulators.

Bądź na bieżąco


Nadążaj za najnowszymi informacjami i ekskluzywnymi ofertami!

Subskrybuj teraz

Polityka prywatności

Dzięki za subskrypcję

Dobra robota! Należysz teraz do elitarnej grupy, która otrzymuje najnowsze informacje o produktach, technologiach i aplikacjach prosto do swojej skrzynki e-mail.

Zasilacz

Zasilacz to urządzenie elektryczne dostarczające energię elektryczną do odbiornika. Odnosi się, ogólnie rzecz biorąc, do generowania i kontrolowania regulowanego napięcia, które jest wymagane do obsługi układów elektronicznych. Podstawową jego funkcją jest przekształcanie energii elektrycznej źródła na właściwe napięcie, prąd i częstotliwość wymagane przez odbiornik. Elementy zasilacza mogą zawierać elementy układów scalonych, takie jak regulatory przełączające, liniowe regulatory napięcia, przełączane przetwornice napięcia kondensatorów, przetwornice DC-DC, rozwiązania AC-to-DC, układy scalone zarządzające PMIC-Power, zarządzanie baterią, Power over Ethernet (PoE) oraz napięcia odniesienia.

Niektóre zasilacze są dostarczane jako samodzielne jednostki, podczas gdy inne są zintegrowane z zasilanymi przez nie odbiornikami. Wymagają wysokiej stabilności i ochrony bezpieczeństwa. Ich zastosowania obejmują szeroki zakres typów produktów, od urządzeń konsumenckich po narzędzia przemysłowe, od miliwatów do megawatów i narzędzi przenośnych po komunikację satelitarną. Zasilacze przemysłowe mają moc od kilku watów do wielu kilowatów i mogą być budowane tak, aby spełniały złożone kryteria, takie jak chłodzenie konwekcyjne/brak wentylatorów, wzmocnione, z powłoką konformalną lub z klasami IP dla nieprzyjaznych środowisk.

Zasilacze mogą ograniczyć prąd pobierany przez odbiornik do bezpiecznego poziomu i odciąć prąd w przypadku awarii elektrycznej. Mogą przeprowadzać kondycjonowanie mocy zapobiegając dotarciu do odbiornika przez szum elektroniczny lub skoki napięcia na wejściu. Wykonują one korekcję współczynnika mocy i magazynują energię zasilając nadal odbiornik w przypadku chwilowego zaniku zasilania. Ponieważ wiele urządzeń elektronicznych wymaga różnych poziomów napięcia prądu stałego, projektanci muszą opracować metodę przekształcania potencjałów konwencjonalnych źródeł zasilania na napięcia określone przez odbiornik. Konwersja napięcia powinna być elastyczna, wydajna i niezawodna.

Zasilacze impulsowe wykorzystuje się powszechnie do dostarczania różnych poziomów mocy wyjściowej DC wymaganej w bieżących zastosowaniach, mających kluczowe znaczenie w tworzeniu wysoce wydajnych, niezawodnych systemów konwersji mocy DC-DC. Kilka najpopularniejszych typów zasilaczy impulsowych to buck, boost, buck-boost, inverting czy split rail.

Power over Ethernet to szeroko stosowana technologia umożliwiająca urządzeniom sieciowym, takim jak telefony IP, bezprzewodowe punkty dostępowe LAN, sieciowe kamery bezpieczeństwa i inne terminale oparte na protokole IP na zasilanie równolegle z danymi przez istniejącą infrastrukturę Ethernet CAT-5 bez potrzeby oddzielnego zasilania. Minimalizuje to zarówno złożoność, jak i ryzyko związane z przetwarzaniem prądu przemiennego. Najnowszą aktualizacją standardu PoE jest standard IEEE 802.3at, często znany jako PoE+. Urządzenia te zapewniają maksymalną moc wyjściową 30W na port.

Ładowanie bezprzewodowe eliminuje potrzebę używania kabli do ładowania telefonów komórkowych, urządzeń bezprzewodowych i innych przenośnych urządzeń elektronicznych. System ładowania bezprzewodowego składa się z zestawu chipów nadajnika i odbiornika, które można dostosować do różnych potrzeb aplikacji i jest zgodny z głównymi standardami ładowania bezprzewodowego, w tym Qi (WPC) Wireless Power Consortium. Baterię w dowolnym urządzeniu można ładować za pomocą bezprzewodowej ładowarki, po prostu umieszczając urządzenie w pobliżu bezprzewodowego nadajnika mocy lub certyfikowanej stacji ładującej. Dobrze znane prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya jest podstawową koncepcją stosowaną w ładowaniu bezprzewodowym.

AC – DC

Moc na wejściu może być reprezentowana prądem przemiennym (AC) lub prądem stałym (DC). Prąd elektryczny w AC okresowo odwraca swój kierunek, podczas gdy w DC prąd płynie w jednym kierunku. Prąd stały jest preferowanym rodzajem zasilania urządzeń elektronicznych. Przetworniki AC – DC należą do najbardziej znaczących w energoelektronice, ponieważ są używane w wielu rzeczywistych zastosowaniach, w których na wejściu jest napięcie AC (sinusoidalne 50Hz/60Hz) wymagające konwersji mocy na DC.

Przetwornice AC-DC mogą mieć wiele wyjść oraz być wyposażone w funkcje takie jak zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczenie przed przepięciem i zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Aby przekonwertować prąd przemienny na prąd stały, typowa przetwornica prądu przemiennego na prąd stały przechodzi cztery główne etapy. Obniżenie napięcie zasilania, wyprostowanie fali sinusoidalnej, wygładzenie przebiegu w celu zredukowania tętnień, regulacja napięcia dla wytworzenia ostatecznej mocy wyjściowej DC.

Proces przekształcania prądu przemiennego w prąd stały jest znany jako prostowanie. Konstrukcja prostownika opiera się na półprzewodnikach, które warunkowo przewodzą prąd tylko w jednym kierunku, podobnie jak diody. Tyrystory to bardziej zaawansowane prostowniki półprzewodnikowe. Prostowniki są klasyfikowane w oparciu o takie czynniki, jak rodzaje zasilania, konfiguracja mostków i używane komponenty. Na podstawie liczby zastosowanych diod można je podzielić na jednofazowe i trójfazowe. Mogą to być prostowniki półfalowe, pełnookresowe lub mostkowe, typu sterowanego lub niesterowanego. Prostowniki niesterowane zapewniają stałe napięcie wyjściowe DC dla danego źródła prądu przemiennego. Prostowniki sterowane wykorzystują tyrystory i diody oferujące regulowane napięcie wyjściowe prądu stałego poprzez sterowanie fazą, w której urządzenia są włączane.

Konwersja AC na DC może przebiegać przy użyciu topologii liniowej lub przełącznikowej. Przetwornice AC-DC typu liniowego są proste i niedrogie, lecz również nieporęczne i nieefektywne. Nadmiarowa energia jest przekształcana w ciepło, co może być niepożądane w niektórych zastosowaniach wrażliwych na temperaturę, lecz mają tę zaletę, że generują niski poziom hałasu. Przetwornice AC-DC typu impulsowego wykorzystują technikę konwersji mocy w trybie przełącznikowym, są bardziej skomplikowane w porównaniu z przetwornicami liniowymi. Uzasadnieniem stosowania bardziej skomplikowanych topologii jest generalnie zwiększenie wydajności, zmniejszenie hałasu lub działanie z lepszym sterowaniem mocy.

W celu uzyskania wysokiej sprawności energetycznej, przetwornica AC/DC często wymaga doskonałej wydajności przełączania. Można to osiągnąć dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technik i technologi z zastosowaniem węglików krzemu (SiC) czy tranzystorów MOSFET. Aby złagodzić zniekształcenia i zwiększyć współczynnik mocy, niektóre przetwornice przełączające zawierają aktywną lub pasywną korekcję współczynnika mocy. Regulator przełącza się między stanami pełnego włączenia i pełnego wyłączenia stosunkowo szybko, minimalizując marnowanie energii. Przetwornice przełącznikowe są bardziej wydajne, mniejsze i lżejsze niż przetwornice liniowe, lecz są też bardziej złożone. Jeśli nie są odpowiednio tłumione, mogą powodować problemy z szumem elektrycznym, a proste wykonania mogą również mieć niski współczynnik mocy.

Przetwornice AC-DC Zasilacze są dostępne w różnych typach pakietów i mogą być typu zamkniętego lub otwartej ramy, wraz z różnymi opcjami, takimi jak montaż na płytce drukowanej, montaż w szafie, szyna DIN, wersje zewnętrzne itp., są także dostępne w oparciu o moc szczytową lub oferują proste sterowanie stałym prądem.

DC – DC

Przetwornice DC-DC to zasilacze, które przekształcają napięcie prądu stałego (DC) na różne poziomy napięcia DC. Są one kluczowym elementem prawie wszystkich obwodów elektronicznych, w których do zasilania różnych elementów obwodów potrzebne są różne napięcia. Wejściem do przetwornika DC-DC jest nieregulowane napięcie DC przekształcane w regulowane napięcie wyjściowe DC.

Musi działać w ramach zdefiniowanych parametrów prądu stałego, takich jak zakres napięcia wejściowego, zakres napięcia wyjściowego czy maksymalny prąd wyjściowy wymagany dla określonych zastosowań. Wydajność, tętnienia wyjściowe, kontrola obciążenia, czas reakcji na stany nieustalone, temperatura, rozmiar i waga to tylko niektóre z dodatkowych cech wydajności, które należy uwzględnić. Kolejnym ważnym elementem wpływającym na wydajność i hałas jest częstotliwość przełączania. Wyższe częstotliwości przełączania umożliwiają mniejsze komponenty zewnętrzne, niższe prądy szczytowe i mniejsze straty I2R, zwiększając jednakże straty rdzenia, prądy ładowania bramki i straty przełączania.

Przetwornice DC-DC dzielą się na dwa typy: liniowe i przełączane. Podczas gdy przetwornica liniowa DC/DC generuje i reguluje określone napięcie wyjściowe poprzez rezystancyjny spadek napięcia, tryb przełączany przekształca je, magazynując okresowo energię wejściową, a następnie uwalniając ją na wyjście przy zmiennym napięciu. Magazynowanie może przebiegać w komponencie pola magnetycznego (cewka indukcyjna, transformator) lub komponencie pola elektrycznego (kondensator). Ta metoda konwersji może zwiększyć lub zmniejszyć poziom napięcia. Regulatory liniowe zapewniają niższy poziom szumów i wyższą przepustowość.

Przełączany tryb DC-DC jest dalej dzielony na przetwornice izolowane i nieizolowane. Przetwornice izolowane oferują barierę izolującą wejście-wyjście z wykorzystaniem transformatorów i transoptorów. Dzięki temu napięcie wyjściowe może ulegać płynnym zmianom i mieć dodatnią lub ujemną biegunowość względem systemu 0V. Przetwornice izolowane są przydatne do przerywania pętli uziemienia, separując w ten sposób części obwodu wrażliwą na zakłócenia. Wymagania bezpieczeństwa są częstym powodem stosowania izolowanej przetwornicy mocy DC-DC. Izolacja separuje wyjście od niebezpiecznych napięć na wejściu i chroni przed porażeniem lub zwarciem elektrycznym. Zastosowania wymagające dużej prędkości i mocy wykorzystują izolowane przetwornice DC/DC.

Gdy przesunięcie napięcia jest minimalne, stosuje się przetwornice nieizolowane. W tym obwodzie zaciski wejściowe i wyjściowe mają wspólną masę. Zamknięta pętla sprzężenia zwrotnego służy do utrzymywania stałego napięcia wyjściowego przy zmiennych napięciach wejściowych i obciążeniach wyjściowych.

Przetwornica przełączająca DC/DC, znana również jako regulator, to obwód, który przenosi energię z wejścia do wyjścia z wykorzystaniem przełącznika zasilania, cewki indukcyjnej, diody i kondensatora. Można je łączyć na wiele sposobów w celu uzyskania typów buck, boost czy buck-boost. Przetwornica buck generuje niższe napięcie wyjściowe niż napięcie wejściowe i jest nazywana przetwornicą „step-down”. Topologia przetwornicy podwyższającej napięcie generuje wyższe napięcie niż napięcie wejściowe i jest też nazywana przetwornicą podwyższającą. Konwerter buck-boost to połączenie obwodów buck i boost, tutaj napięcia wyjściowe przetwornicy mogą być wyższe lub niższe niż napięcie wejściowe.

Przetwornice przełącznikowe o małej i dużej mocy mają szeroki zakres zastosowań, w tym zasilacze, systemy magazynowania i przesyłu energii, pojazdy elektryczne, układy napędowe statków i pociągów, zastosowania energii odnawialnej oraz napędy silników prądu stałego.

Ładowanie

Z sieci do dyspozycji jest zawsze prąd przemienny (AC). Podczas ładowania przenośnych urządzeń elektronicznych (takich jak telefony komórkowe i samochody elektryczne) energia elektryczna jest przekształcana z prądu przemiennego na prąd stały (DC). System ładowania to urządzenie, które konwertuje energię z sieci zasilającej o stałej częstotliwości i stałym zasilaniu na prąd stały w celu ładowania baterii i obsługi systemów elektrycznych gdy są one podłączone.

W systemach zasilanych bateryjnie jakość obwodu ładowania ma znaczący wpływ na żywotność i niezawodność baterii. Dobra ładowarka zwiększa pojemność, wydłuża żywotność baterii i śledzi proces ładowania. Aby rozwiązać problemy związane z konwersją zasilania w urządzeniach przenośnych, potrzebna jest szeroka gama rozwiązań do zarządzania bateriami obsługującymi różne rodzaje ich składu chemicznego. Kontrolery zarządzania ładowaniem baterii są niezawodnymi, tanimi i bardzo dokładnymi systemami regulacji napięcia, które wymagają niewielu komponentów zewnętrznych, skutkując mniejszymi, tańszymi i bardziej wyrafinowanymi konstrukcjami.

Aplikacje przenośne wymagają zarówno wysokiej wydajności konwersji, jak i niskiego zużycia energii w trybie czuwania w sposób pozwalający utrzymać żywotność baterii. Aby utrzymać stały poziom mocy po wyczerpaniu baterii, wieloogniwowe zestawy baterii mogą wymagać konwersji obniżającej (buck), podczas gdy baterie jednoogniwowe mogą wymagać konwersji podwyższających (boost). Ładowanie baterii wymaga stałej regulacji prądu lub napięcia. Urządzenia do ładowania baterii posiadają funkcje, takie jak wstępne kondycjonowanie baterii, programowalne prądy ładowania, progi końca ładowania oraz liczniki czasu upłynięcia, maksymalizujące zużycie paliwa i minimalizujące czas ładowania przy jednoczesnym zachowaniu żywotności baterii w obwodach o małej liczbie elementów, które są idealne do zastosowań przenośnych.

Ładowanie może odbywać się poprzez ładowanie pojemnościowe/przewodowe, indukcyjne/bezprzewodowe lub poprzez wymianę baterii (swapping). Systemy ładowania wykorzystujące technikę przewodzenia/przewodową mają bezpośredni kontakt między złączem a wtykiem ładującym. Przewód może zasilać gniazdko elektryczne lub stację ładującą. Preferowane jest ładowanie przewodzące, ponieważ jest znacznie tańsze i wydajniejsze.

Ładowanie indukcyjne/bezprzewodowe wykorzystuje pole elektromagnetyczne do przesyłania energii między dwoma obiektami. Zwykle odbywa się to za pomocą stacji ładującej Energia jest przekazywana do urządzenia elektrycznego poprzez sprzężenie indukcyjne, które następnie może wykorzystać tę energię do ładowania baterii lub zasilania urządzenia. Ładowarki indukcyjne wykorzystują cewkę indukcyjną w podstawie ładującej do generowania zmiennego pola elektromagnetycznego, natomiast druga cewka indukcyjna w urządzeniu przenośnym przekształca energię z pola elektromagnetycznego z powrotem na prąd elektryczny do ładowania akumulatora.

Pojazdy elektryczne (EV) zasilane są ogromnymi bateriami akumulatorów, zbudowanymi z połączonych szeregowo ciągów akumulatorów. Ogniwa akumulatorów to zestawienie pojedynczych akumulatorów służących za podstawowe źródło zasilania pojazdu. Ładowarki EV różnią się szybkością ładowania baterii EV. Optymalne i bezpieczne użytkowanie tych akumulatorów wymaga systemu BMS, który obejmuje ich monitorowanie oraz systemy magazynowania energii, zapewniające sprawność ogniw i dostarczające energię do systemów pojazdu. Posiada wysokonapięciowe złącze ładowarki łączące źródło wysokiego napięcia do naładowania akumulatora w pojeździe.

Istnieje kilka rodzajów złączy ładowania, modułów zarządzania energią, układów scalonych mocy i kontrolerów ładowania, które można wykorzystać do szerokiego zakresu zastosowań metod ładowania pojemnościowego oraz indukcyjnego.

Zarządzanie bateriami

Rozwój branży akumulatorów jest napędzany przez wzrost liczby przenośnych urządzeń zasilanych bateryjnie, pojazdów elektrycznych, magazynów energii i zastosowań przemysłowych. Różnorodne składy chemiczne akumulatorów obejmują akumulatory kwasowo-ołowiowe, niklowo-kadmowe, niklowo-metalowo-wodorkowe oraz litowo-jonowe, które wymagają niezwykle dokładnego prądu ładowania i napięcia wyjściowego, aby spełnić normy. Aby utrzymać sprawność tych ogniw w akumulatorze i zapewnić potrzebną moc, konieczny jest system zarządzania akumulatorem (BMS). Oferta zarządzania akumulatorami obejmuje układy scalone do identyfikacji baterii, układy do ładowarek baterii, układy do wskaźnika poziomu naładowania akumulatora, układy do ochrony akumulatora oraz układy do nadzoru i monitorowania akumulatora, które znajdują zastosowanie w szerokim zakresie.

BMS to elektroniczny system, który zarządza ładowaniem, kontrolą rozładowania oraz zapewnia inne zaawansowane funkcje, takie jak ochrona ogniw, monitorowanie i równoważenie ogniw, obliczanie żywotności baterii, kontrolowanie środowiska itp. Podstawową funkcją BMS jest ochrona baterii i zapobieganie wszelkim operacjom wykraczającym poza zakresy bezpieczeństwa. Posiada kilka bloków funkcjonalnych, takich jak odcięcie FET, monitor wskaźnika paliwa, monitor napięcia ogniwa, bilans napięcia ogniwa, zegar czasu rzeczywistego, monitory temperatury i automat stanu.

Dostępnych jest kilka rodzajów układów scalonych służących do zarządzania bateriami. Komponenty funkcjonalne są zorganizowane na różne sposoby, począwszy od prostego analogowego front-endu (AFE), który zapewnia równoważenie i monitorowanie, po systemu wymagający aktywny kontroler – wysoce zintegrowany działający autonomicznie system. Mikrokontroler zastosowany w BMS mierzy napięcie i prąd ogniw w czasie rzeczywistym i odpowiednio przełącza tranzystory MOSFET.

Pod względem struktury sprzętowej, scentralizowana, rozproszona i modułowa architektura to trzy typy topologii zaimplementowanych w BMS. W zestawie baterii umieszczono kilka czujników, które zbierają dane w warstwie monitorowania. Dane pozyskiwane w czasie rzeczywistym są wykorzystywane do zapewnienia bezpieczeństwa systemu i oceny stanu baterii.

Ochrona ogniw obejmuje zbieranie danych takich jak napięcie, temperatura i prąd ogniw. Analiza danych określa stan naładowania (SoC) i stan zdrowia (SoH) pakietu akumulatorów. Zapewnia to kontrolę komponentów zewnętrznych w celu utrzymania ogniw w zalecanych przez producenta warunkach (np. wentylatory, grzałki) oraz kontrolę komponentów w celu odizolowania pakietu akumulatorów w przypadku awarii ogniwa (styczniki).

Równoważenie ogniw zapewnia sposób na zrekompensowanie słabszych ogniw poprzez wyrównanie ładunku na wszystkich ogniwach w zestawie baterii w celu wydłużenia ich żywotności. Często stosuje się też dwie metody równoważenia ogniw – pasywne i aktywne. W trybie pasywnym rezystory obejściowe służą do rozładowania nadmiernego napięcia i wyrównania z innymi ogniwami. Przy równoważeniu ogniw aktywnych nadmiar ładunku jednego ogniwa jest przenoszony na inne o niskim stopniu naładowania. Wykorzystuje się w tym przypadku kondensatory do magazynowania ładunku oraz cewki indukcyjne.

Pojazdy elektryczne zasilane są ogromnymi bateriami akumulatorów, zbudowanymi z długich szeregów łączonych szeregowo akumulatorów. Optymalne i bezpieczne użytkowanie tych akumulatorów wymaga zastosowania systemu BMS, który obejmuje możliwość monitorowania i sterowania systemami magazynowania energii, a także dbanie o kondycję ogniw akumulatorów i zasilających systemy pojazdu.

Zabezpieczenia obwodów

Zabezpieczenie obwodu to zamierzone zastosowanie urządzenia odpornego na awarie, generujące przerwę w obwodzie elektrycznym w sytuacji, gdy wykryje nadmierne i niebezpieczne obciążenie (przetężenie lub przepięcie). Stan przeciążenia można zdefiniować jako stan obwodu powyżej jego normalnego, całkowitego obciążenia lub działanie przekraczające jego pojemność znamionową. Prądy zwarciowe występują zwykle przy anormalnie wysokim przepływie prądu z powodu uszkodzenia izolacji przewodu.

Bezpieczniki to urządzenia czułe na prąd, składające się z drutu topikowego, który ulega przepaleniu przy przepływie zbyt wysokiej wartości prądu. Do typów bezpieczników można zaliczyć bezpieczniki automatyczne, kasetowe czy bezpieczniki o dużej zdolności wyłączania.

Bezpieczniki to urządzenia zabezpieczające obwód dostępne w bardzo zróżnicowanym asortymencie. Typoszereg produktów obejmuje różne urządzenia zabezpieczeń oraz produktów powiązanych. Przykładami produktów nadprądowych są bezpieczniki, oprawy bezpieczników, bloki bezpieczników, wyłączniki automatyczne i urządzenia z możliwością resetowania o dodatnim współczynniku temperaturowym (PTC). Przykładami produktów przepięciowych są warystory z tlenków metali (MOV), dyskretne diody tłumiące napięcie przejściowe (diody TVS), tyrystory, tłumiki wyładowań elektrostatycznych (ESD) i lampy wyładowcze (GDT).

Diody Zenera są jednym z najczęściej stosowanych urządzeń zabezpieczających obwód. W przypadku ich używania w trybie spolaryzowanym do przodu, ograniczają napięcia do około 0,6 V, podobnie jak każda inna dioda krzemowa; jednak, gdy są używane w trybie polaryzacji odwrotnej, ograniczą napięcie do określonej wartości.

Warystory są urządzeniami wrażliwymi na napięcie służącymi do ochrony obwodów przed przejściowymi skokami napięcia. Warystor wielowarstwowy (MLV) to głównie urządzenia do montażu powierzchniowego o ceramicznej strukturze wielowarstwowej, przeznaczone do ochrony płytek drukowanych w zminiaturyzowanej elektronice przed stanami przejściowymi spowodowanymi przez wyładowania elektrostatyczne (ESD), obciążenie indukcyjne, przełączanie i przepięcia w wyniku wyładowań atmosferycznych. MOV to warystory tlenku cynku zatopione w żywicy epoksydowej, które mogą mieć wyprowadzenia promieniowe lub osiowe. MOV urządzeniami średniej klasy służącymi do ochrony małych maszyn, zasilaczy i komponentów.

Przejściowy wzrost to nagły (krótszy niż milisekunda) skok przepływu prądu. Przejściowe udary mają wiele źródeł, spośród których najpowszechniejszymi są przyczyny wewnętrzne, na przykład przełączanie napięcia, a nawet standardowa praca urządzeń. Podobne stany nieustalone uszkadzają, degradują lub niszczą sprzęt elektroniczny. Ochronnik przeciwprzepięciowy (SPD) to element redukujący ilość szkodliwej energii dopływającej do systemu. SPD są najbardziej powszechnym i dobrze zorganizowanym zabezpieczającym przed przepięciami typem urządzeń ochronnych. W obwodzie zasilania urządzenie SPD jest zwykle umieszczane równolegle do szyn zasilających i można je wykorzystać na dowolnym etapie zasilania. SPD są produkowane głównie przy użyciu jednej lub kilku z następujących technologii: Iskierniki lub lampy wyładowcze, MOV, diody Zenera lub krzemowe diody lawinowe.

Wyłączniki automatyczne, znane również jako MCB, są głównie mechaniczne i działają jako przełącznik elektryczny, który otwiera się, gdy przez obwód przepływa nadmierny prąd. Można je zresetować bez powodowania uszkodzeń, a mechanizm zatrzaskowy utrzymuje zamknięte połączenia główne. Wymienione zabezpieczenia czynią elektryczność bezpieczniejszą w życiu codziennym.

Article

A Comprehensive Guide To EV Charging

Charging protocols and safety standards for EV charging infrastructure

This article discusses the various charging protocols and safety standards for EV charging infrastructure, which will be a crucial enabler of future EV charging infrastructure developments.

Article

Hello world for Machine Learning

Hello world for Machine Learning

Let's get started with your first machine learning application to say Hello World and learn the essentials of machine learning algorithms with Python.

How to

How to design an efficient power conversion circuit for EV Chargers

How electronic controls boost electric motor performance, efficiency and capabilities

Explore the evolution of industrial electric motors with electronic controllers. Learn improved effectiveness and capabilities in a wide range of applications across industries.

Tech-jounal

The effects of electric vehicle charging stations to the power grid

eTechJournal Ed8: Driving motor control

Empowering precision, efficiency, and adaptability in industrial automation

Farnell – Twój autoryzowany dystrybutor
Analog Devices

Bogata oferta. Szybka dostawa. Precyzyjna identyfikowalność.

Zasoby techniczne

Artykuły, e-booki, webinary i wiele więcej.
Bądź na bieżąco z innowacjami.

Sztuczna Inteligencja

Jedna z największych rewolucji w całej historii ludzkości! Sztuczna Inteligencja AI to wszechstronna koncepcja, która wyposaża maszyny w ludzką inteligencję

Embedded hub

Jesteśmy tutaj, aby pomóc ci zrealizować Twoje pomysły, wspierając Cię na każdym etapie Twojej podróży projektowej

Druk 3D

Skróć wprowadzenie na rynek. Zmniejsz koszty prototypowania. Produkuj części na zamówienie. Odblokuj nieograniczone możliwości!

element14 Community

Największa społeczność online dla inżynierów

ŁĄCZ SIĘ | UCZ SIĘ | TWÓRZ | INSPIRUJ