Znalezienie odpowiedniej sondy do danego zastosowania oscyloskopu jest łatwym zadaniem. Nasz Przewodnik po wyborze sond pozwala szybko znaleźć właściwy produkt.

Działanie sond pasywnych

Pasywne sondy napięcia są standardowo dostarczane wraz z większością oscyloskopów i stanowią oszczędne, uniwersalne rozwiązanie sondowania. Zwykle sondy te nie zapewniają osiągów sond aktywnych, jednak ich wytrzymałość i szeroki zakres dynamiczny sprawiają, że nadają się one do wizualizowania sygnałów w wielu zastosowaniach. Firma Tektronix wprowadziła na rynek nową klasę sond pasywnych, które na nowo zdefiniowały osiągi produktów z kategorii sond pasywnych.

Nowa klasa rozwiązań sond pasywnych od firmy Tektronix oferuje:

 • Najlepszą w swojej klasie szerokość pasma: do 1 GHz
 • Najlepszą w swojej klasie pojemność wejściową do 3,9 pF, co minimalizuje efekty obciążenia sondą
 • Najlepszą w swojej klasie pojemność wejściową, która minimalizuje utratę wydajności w przypadku podłączenia długich, uziemionych przewodów
 • Zautomatyzowaną kompensację sond, która eliminuje konieczność stosowania śrubokręta kompensacyjnego

Sondy aktywne – niskonapięciowe jednokońcówkowe

Niskonapięciowe sondy jednokońcówkowe są zazwyczaj używane do pomiaru szybkich sygnałów z uziemionym punktem zerowym o napięciu do 12 V. Te niskonapięciowe sondy to najlepsze rozwiązanie do pomiaru elementów obwodu o wysokiej impedancji i częstotliwości, które wymagają minimalnego obciążenia sondą. Sondy o niskiej pojemności wejściowej (~1 pF) pozwalają zminimalizować efekt obciążenia obwodu sondą. Sonda o niższej pojemności wejściowej umożliwia wyższą impedancję wejściową przy wyższych częstotliwościach.

Niskonapięciowe sondy jednokońcówkowe od firmy Tektronix oferują:

 • Szerokość pasma do 4 GHz.
 • Bardzo wysoką impedancję wejściową przy niskiej pojemności wejściowej (<1 pF)
 • Bardzo szeroką gamę akcesoriów pozwalających uzyskać optymalne wyniki pomiarów

Sondy do szyn zasilających

Sondy TPR1000 i TPR4000 zapewniają niski poziom zakłóceń i duży zakresu offsetu do pomiaru falowania na szynach zasilających prądem stałym o napięciu od -60 do +60 V DC. Sondy do szyn zasilających od firmy Tektronix oferują najniższy poziom zakłóceń i największy zakres offsetu do pomiaru zmiennego prądu obciążenia między 200 μV p-p a 800 mV p-p przy paśmie do 4 GHz.

Kluczowe parametry:

 • Zakłócenia <300 μV p-p na produktach MSO serii 6 (ograniczenie szerokości pasma: 20 MHz)
 • Zakłócenia <1 mV p-p na produktach MSO serii 6 (pełna szerokość pasma)
 • Zakres offsetu ±60 V
 • Błąd ustawień offsetu: maks. ±2 mV, typowo ±0,4 μV

Sondy różnicowe – niskonapięciowe

Sygnały różnicowe stosowane w szybkich standardach szeregowych wymagają bardzo dokładnego określenia właściwości. Największa w branży szerokość pasma i wierność pomiaru sygnału w niskonapięciowych sondach różnicowych firmy Tektronix zapewniają widoczność wszystkich szczegółów – bez wyjątku. Firma Tektronix oferuje architekturę TriMode™, która optymalizuje proces uzyskiwania pomiarów przez wykonywanie różnicowych, jednokońcówkowych pomiarów w trybie wspólnym za pomocą jednego połączenia!

Sondy prądowe

Rozwiązania sond prądowych od firmy Tektronix oferują:

 • Najszerszą gamę sond prądu zmiennego/stałego lub wyłącznie zmiennego
 • Dokładność pomiarowa: od µAs do 2000 A
 • Najlepszą w swojej klasie szerokość pasma: do 120 MHz
 • Najlepszą w swojej klasie czułość zacisków do 1 Ma
 • Jedyne produkty z certyfikatem bezpieczeństwa od organizacji zewnętrznych (UL, CSA, ETL)
 • Jedyne produkty ze znamionowym napięciem drutu nieizolowanego
 • Automatyczne odczyty i skalowanie w połączeniu z oscyloskopami firmy Tektronix, co eliminuje konieczność zamiany woltów na ampery lub ręcznego ustawiania skalowania

Sondy wysokonapięciowe – jednokońcówkowe

Wysokonapięciowe sondy jednokońcówkowe są zazwyczaj stosowane do pomiaru szybkich sygnałów z punktem zerowym uziemionym o napięciu do 40 kV. Niektóre jednokońcówkowe sondy są jednak przeznaczone do przyrządów z izolowanymi lub pływającymi wejściami do pomiarów bez punktu zerowego uziemionego. Sondy o niskich parametrach pojemności wejściowej (<4 pF) minimalizują efekt obciążenia obwodu sondą, ponieważ sonda o niższej pojemności wejściowej zapewnia wyższą impedancję przy wyższych częstotliwościach.

Rozwiązania wysokonapięciowych sond od firmy Tektronix oferują:

 • Najlepszą w swojej klasie szerokość pasma: do 800 MHz
 • Najlepsze w swojej klasie obciążenie sondą przy pojemności wejściowej na poziomie 1,8 Pf
 • Jedyne produkty z certyfikatem bezpieczeństwa od organizacji zewnętrznych (UL, CSA, ETL)
 • Najszerszą gamę akcesoriów do sond

Sondy różnicowe – wysokonapięciowe

Wysokonapięciowe sondy różnicowe służą do pomiaru różnicy napięć między dwoma badanymi punktami, gdy żaden z punktów nie jest uziemiony. Wysokonapięciowych sond różnicowych od firmy Tektronix można używać do sygnałów sięgających 6000 V. Takie sondy są najlepszym rozwiązaniem do wykonywania pomiarów z nieuziemionym punktem zerowym, pływających lub izolowanych, co w dużej mierze wynika z ich zdolności do odrzucania trybu wspólnego. Produkty są projektowane, produkowane i serwisowane przez firmę Tektronix.

Rozwiązania wysokonapięciowych sond różnicowych od firmy Tektronix oferują:

 • Najlepszą w swojej klasie szerokość pasma i obciążenie przez sondę
 • Jedyne produkty z certyfikatem bezpieczeństwa od organizacji zewnętrznych (UL, CSA, ETL)
 • Produkty wysoko- i średnionapięciowe spełniają wymogi zmiennego dynamicznego zakresu oraz rozdzielczości pomiarowej
 • Najszerszą gamę akcesoriów do sond