2014/10/02
 
 
 

ST Distributors Polska

STMicroelectronics

STMicroelectronics is one of the world's largest semiconductor companies.

According to the latest industry data, ST is the world's fifth largest semiconductor company with market leadership in many fields. ST is the leading producer of application-specific analog chips and power conversion devices. It is also the number one supplier of semiconductors for the Industrial market and for set-top box applications. ST Microelectronics occupies leading positions in fields as varied as discrete devices, camera modules for mobile phones and automotive integrated circuits.

Farnell stocks a wide range of ST's products, including MCU's, Development Kits, MOSFET's, Voltage Regulators, Transistors, Amplifiers and Diodes.

Search within:
View all New Products

Najnowsze oferty od STMicroelectronics

Kategorie Produktowe

Półprzewodniki - układy scalone
 • Wzmacniacze i komparatory (583)
 • Kontrola i przetwarzanie audio (13)
 • Zarządzanie bateriami (6)
 • Odmierzanie czasu i zarządzanie częstotliwością (54)
 • Kodeki / kodery / dekodery (9)
 • Sterowniki i interfejsy (182)
 • Filtry - aktywne (5)
 • Układy logiczne (183)
 • Pamięć (116)
 • Mikrokontrolery (MCU) (732)
 • Pozostałe - układy scalone (3)
 • Zarządzanie mocą (460)
 • RF (częstotliwość radiowa) (13)
 • Czujniki (65)
 • Funkcje specjalne (14)
 • Układy nadzorujące i monitory (52)
 • Przełączniki, multipleksery i demultipleksery (25)
 • Źródła napięcia odniesienia (36)
 • Półprzewodniki - dyskretne
 • Diody - różne (1)
 • Diody - moduły mocy (4)
 • Diody - prostownicze (491)
 • Diody - Schottky'ego (1)
 • Diody - Schottky'ego, węglikowo-krzemowe (30)
 • Diody - małosygnałowe (34)
 • Tyrystory i triaki (5)
 • Tyrystory - DIAC i SIDAC (9)
 • Tyrystory - SCR (43)
 • Tyrystory - TRIAC (174)
 • Tranzystory (1)
 • Tranzystory - bipolarne (BJT) sieci (27)
 • Tranzystory - bipolarne (BJT) pojedyncze (282)
 • Tranzystory - sieci i moduły IGBT (2)
 • Tranzystory - IGBT pojedyncze (42)
 • Tranzystory - MOSFET (722)
 • Tranzystory - RF FET (14)
 • Ochrona obwodu
 • Elementy do ochrony antystatycznej (117)
 • Tłumiki napięcia przejściowego (886)
 • TVS - tyrystory (1)
 • Półprzewodniki - narzędzia
 • Zestawy rozwojowe analogowe (404)
 • Zestawy dedykowane i projektów referencyjnych (43)
 • Kompilatory / środowiska programistyczne IDE (1)
 • Debugery, emulatory i narzędzia JTAG (5)
 • Zestawy rozwojowe MCU / MPU / DSC / DSP / FPGA (154)
 • Programatory i kasowniki (2)
 • Produkty do prototypowania (14)
 • Narzędzia do półprzewodników - różne (30)
 • Półprzewodniki - moduły
 • Moduły komunikacyjne i sieciowe (4)
 • Inteligentne moduły mocy (2)
 • Półprzewodniki - moduły różne (3)
 • Komponenty pasywne
 • Filtry (2)
 • Baterie i ładowarki
 • Baterie - ładowalne (1)
 •