POLITYKA PRYWATNOŚCI Farnell - Polska

Farnell to nazwa handlowa firmy Premier Farnell Group UK Limited, jednej z grup firm Premier Farnell Group. Grupa firm Premier Farnell Group obejmuje nastepujące firmy: Premier Farnell Group UK Limited (zarządzającą firmami Farnell UK i CPC), Premier Farnell Group Ltd (obsługującą internetową społeczność www.element14.com), Cadsoft Computer GmbH oraz liczne spółki siostrzane, które prowadzą w innych krajach działalność podobną do tej, jaką prowadzi firma Farnell . Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy wszelkie informacje osobiste dotyczące naszych klientów gromadzone podczas korzystania przez nich z naszej strony internetowej.

Jakiego rodzaju informacje dotyczące naszych klientów są przez nas gromadzone?

Gromadzimy informacje dotyczące naszych klientów, jakie są przez nich udostępniane w momencie rejestracji w naszym serwisie lub podczas składania zamówienia na produkty lub usługi. Możemy gromadzić informacje dotyczące użytkownika także w przypadku, gdy użytkownik dobrowolnie wypełnia ankietę, prześle opinię lub weźmie udział w konkursie organizowanym przez firmę należącą do grupy Premier Farnell Group. Korzystamy również z plików cookie w celu gromadzenia informacji dotyczących sposobu, w jaki jest wykorzystywana nasza strona internetowa (zob. znajdująca się poniżej sekcja poświęcona plikom cookie).

W jaki sposób są wykorzystywane informacje dotyczące użytkowników?

Zbieramy informacje o użytkownikach w celu przetwarzania ich zamówień i zarządzania kontami. Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, nasza firma lub inna firma należąca do grupy może kontaktować się z nim w celu zaprezentowania ofert specjalnych, wydarzeń i innych produktów i usług, które mogą okazać się dla niego interesujące.

Wykorzystujemy zebrane za pośrednictwem plików cookie informacje o użytkowniku i sposobie wykorzystywania strony internetowej w celu personalizacji zawartości wyświetlanej na stronie podczas kolejnej wizyty użytkownika na stronie internetowej (zob. znajdująca się poniżej sekcja poświęcona plikom cookie). Podczas każdych odwiedzin naszej strony internetowej gromadzone są także dane takie, jak nazwa domeny/adres IP, adres URL strony, z której nastąpiło przekierowanie, nazwa przeglądarki i platformy, czas odwiedzin, odwiedzone strony i wszelkie wykonane wyszukiwania – informacje te mogą zostać przez nas wykorzystane w celu poprawienia działania naszej strony oraz w celu oceny przydatności i zapotrzebowania na określone usługi.

Możemy monitorować i nagrywać rozmowy telefoniczne prowadzone z użytkownikami i wykorzystywać je w celu poprawy bezpieczeństwa oraz jakości produktów i usług oraz podczas prowadzenia szkoleń dla personelu.

Czy informacje dotyczące użytkowników są udostępniane stronom trzecim?

Możemy udostępniać informacje dotyczące użytkowników następującym podmiotom:

  • Inne firmy należące do grupy Premier Farnell Group oraz określone strony trzecie, które dostarczają nam usługi. Firmy należące do grupy oraz strony trzecie mogą wykorzystywać informacje dotyczące użytkowników wyłącznie w celu dostarczania tych usług lub w celu zapewnienia nam pomocy w ulepszaniu naszej strony internetowej lub naszych usług. Firmy te będą pełnić rolę podmiotów przetwarzających wspomniane dane i będą posługiwać się danymi w naszym mieniu, przy zachowaniu naszych instrukcji. Niektóre ze wspomnianych firm przetwarzających dane mogą mieć swoje siedziby poza Wielką Brytanią, w związku z czym dane użytkowników mogą być przesyłane i przetwarzane poza Wielką Brytanią (w niektórych przypadkach także poza Europą). W przypadkach, w których takie procedury mają zastosowanie, podejmujemy kroki w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa danych użytkowników;
  • Agencje informacyjne oraz firmy o podobnym profilu, które wykorzystują informacje w celu przeprowadzenia wyszukiwania referencji kredytowych, zapobiegania oszustwom i kontaktowania się z dłużnikami; możemy także uzyskiwać od tego rodzaju firm informacje dotyczące użytkowników;
  • Wszelkie firmy lub osoby, którym możemy w przyszłości sprzedać naszą firmę lub część naszej firmy.

Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, możemy udostępnić jego dane innym firmom należącym do grupy Premier Farnell Group w celach marketingowych; dane użytkownika nie zostaną jednak udostępnione w celach marketingowych żadnym stronom trzecim spoza naszej grupy.

Marketing

Nasza firma oraz inne firmy należące do grupy Premier Farnell Group chciałyby przesyłać Panu/Pani informacje o produktach i usługach, które mogą Pana/Panią zainteresować. Zgodę na przesyłane informacji o charakterze marketingowym można cofnąć w dowolnym momencie. Jeśli nie życzy Pan/Pani sobie, abyśmy kontaktowali się z Panem/Panią w celach marketingowych, proszę kliknąć tutaj, aby zaktualizować swoje preferencje, lub wysłać wiadomość e-mail na adres unsubscribe-uk@farnell.com (proszę zawrzeć w wiadomości informację na temat tego, jakiego rodzaju informacji o charakterze marketingowym nie życzą sobie Państwo otrzymywać) lub zadzwonić pod numer 00800 121 29 67.

Pliki cookie

Stosujemy pliki cookie, aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy pliki cookie, można uzyskać.

Bezpieczeństwo

Dostęp do zapisanych danych i informacji dostarczonych nam przez użytkowników jest ograniczony do konkretnych osób i jest chroniony hasłem. W celu zapobiegania uzyskaniu dostępu do danych przez nieupoważnione osoby wykorzystujemy technologię zapory sieciowej. Codziennie tworzymy kopie zapasowe danych przechowywanych na serwerach, których zarchiwizowane wersje są przechowywane w bezpiecznej lokalizacji.

Nasza strona internetowa wykorzystuje protokół SSL (technologia Secure Socket Layer), stanowiący standardowe zabezpieczenie stosowane w internecie. SSL to otwarty protokół umożliwiający bezpieczne przesyłanie danych w ramach sieci komputerowych. Protokół SSL jest powszechnie stosowany, co umożliwia współdziałanie produktów wielu organizacji. Jego stosowanie pozwoliło stworzyć środowisko, w którym możliwe jest szyfrowanie i zabezpieczanie danych oraz bezpieczne realizowanie czynności z zakresu handlu elektronicznego. Protokół SSL to prosty sposób na dodanie silnego zabezpieczenia do istniejących aplikacji oraz infrastruktury sieciowej. SSL to stworzony pod kątem aplikacji niezależny protokół, który oferuje następujące możliwości:

  • szyfrowanie — pozwala uzyskać bezpieczny kanał przesyłu danych zapobiegający uzyskaniu dostępu do sieci przez nieupoważnione osoby;
  • uwierzytelnianie — wykorzystuje certyfikaty i podpisy cyfrowe do weryfikacji tożsamości stron przesyłających informacje i realizujących transakcje;
  • integralność przekazu — gwarantuje, że wiadomości nie zostaną zmodyfikowane przed ich dostarczeniem do adresata.

Nasza strona internetowa wykorzystuje w celu umożliwienia handlu elektronicznego system uwierzytelniania organizacji VeriSign, wiodącego światowego eksperta z dziedziny zabezpieczeń stron internetowych.

Przechowywanie danych kart płatniczych

Dane dotyczące kart płatniczych naszych klientów są przechowywane wyłącznie do celów realizacji płatności za składane u nas zamówienia. Przechowanie tych danych przyśpiesza również proces dokonywania kolejnych zakupów. Chronimy dane dotyczące kart płatniczych, podając w potwierdzeniu zamówienia tylko cztery ostatnie cyfry numeru konta. Stosujemy systemy kontroli fizycznej, elektronicznej i proceduralnej w związku z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem jakichkolwiek informacji personalnych będących w naszym posiadaniu. Przywiązujemy ogromną wagę do naszych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa danych i prosimy klientów o podjęcie wszelkich stosownych kroków w celu zapewnienia ochrony danych dotyczących konta, w szczególności numeru CID i hasła, aby uniemożliwić ich nieupoważnione wykorzystanie. Zalecamy całkowite wylogowywanie się z konta, czyszczenie historii przeglądania i usuwanie plików cookie w celu zabezpieczenia tych informacji przed ich wykorzystaniem przez nieuprawnione osoby.

Inne witryny

Nasza strona internetowa może zawierać łącza do innych witryn internetowych. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do naszej strony internetowej, w związku z czym po przejściu na inną stronę użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności, jaka ma zastosowanie do tej strony.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki prywatności lub gromadzonych przez nas informacji dotyczących użytkowników prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres DPO@farnell.com lub o przesłanie pisma na adres Farnell, Marketing, Canal Road, Leeds, West Yorkshire, LS12 2TU.