Premier Farnell — globalna ankieta na temat Internetu rzeczy 2018

W terminie od września do listopada 2018 roku przeprowadziliśmy wśród klientów z naszej globalnej bazy ankietę na temat Internetu rzeczy. Otrzymaliśmy 1042 wypełnione kwestionariusze, w większości od inżynierów zajmujących się rozwiązaniami IoT, z 51 krajów.

Przewiń w dół, aby zobaczyć wyniki dotyczące poszczególnych pytań.

Uczestnicy w podziale na regiony

Poniżej przedstawiamy podział respondentów na regiony na podstawie otrzymanych 1042 kwestionariuszy.

Kraje obu Ameryk519
EMEA317
Rejon Azji i Pacyfiku155
Nieokreślone51

Podział w zależności od płci

Z 959 respondentów, którzy ujawnili swoją płeć, 93% stanowili mężczyźni a 7% kobiety.

1. Które z poniżej wymienionych czynników są dla Ciebie najważniejsze podczas projektowania rozwiązań IoT?

Wyniki:

 • Bezpieczeństwo 52%
 • Niezawodność komunikacji 24%
 • Niezawodność urządzeń brzegowych 9%
 • Łatwy przegląd/analiza danych 8%
 • Ekosystem 7%

W kontekście projektowania układów IoT zawsze interesujące jest podejście do kwestii bezpieczeństwa. Z ankiety wynika, że podczas projektowania rozwiązań IoT najważniejsze są dwie sprawy — bezpieczeństwo i komunikacja. Bezpieczeństwo nie jest już kwestią podrzędną. Wyniki ankiety wskazują, że dla 52% użytkowników ważne jest bezpieczeństwo danych oraz ich prywatność i zabezpieczenie. 24% respondentów zwraca uwagę na sposób obsługi komunikacji.

Kliknij poniższe tematy, aby dowiedzieć się więcej na temat bezpieczeństwa sieci IoT oraz jak poradzić sobie z najważniejszymi problemami.

Łączność

Ekosystem

Współpraca komponentów

Bezpieczeństwo

2. Co jest dla Ciebie najważniejszą kwestią związaną IoT?

Coraz większe znaczenie bezpieczeństwa. Ankieta wskazuje, że 40% respondentów uważa bezpieczeństwo za najważniejszy aspekt podczas opracowywania rozwiązań IoT, głównie z powodu rodzaju danych uzyskiwanych z przedmiotów (maszyn) i od ludzi — mogą to być bardzo wrażliwe i osobiste informacje. Można się spodziewać ogólnego wzrostu szyfrowania. Firmy, które wdrażają rozwiązania IoT, traktują bezpieczeństwo IoT jako sprawę najwyższej wagi.

3. W których branżach, Twoim zdaniem, nastąpi największe wykorzystanie rozwiązań IoT w ciągu 5 lat?

Według tej ankiety największe wykorzystanie technologii IoT nastąpi w następujących branżach. Nie jest to żadną niespodzianką, że automatyka domowa, automatyka i sterowanie w przemyśle oraz sztuczna inteligencja to trzy sektory, które najbardziej skorzystają ze zdobyczy IoT. Już teraz obserwujemy wykorzystanie rozwiązań IoT w tych sektorach i/lub działanie realnych i solidnych modeli biznesowych. Dzięki wzrostowi wykorzystania smartfonów najpopularniejsze są rozwiązania konsumenckie IoT w systemach automatyki domowej.

Odpowiedzi w rozbiciu na poszczególne branże wyglądają następująco:

 • Automatyka domowa 27%
 • Systemy automatyki przemysłowej i sterowania 20%
 • Sztuczna inteligencja 12%
 • Inteligentne miasta 12%
 • Zarządzanie energią 11%
 • Transport 8%
 • Technologia elektroniki noszonej na ciele 7%
 • Inne 2%

Dowiedz się więcej o zastosowaniach związanych z automatyką i sterowaniem w przemyśle.

4. Czy korzystałeś/-aś lub korzystasz z usług stron trzecich w odniesieniu do jakiejkolwiek części projektu Twoich systemów IoT?

Nie 58%
TakKomunikacja urządzeń brzegowych z chmurą21%
TakProjektowanie urządzeń brzegowych18%
TakCentrum danych/analityka18%

Samodzielne tworzenie rozwiązań IoT a ich zakup. Z ankiety wynika, że projektanci wolą tworzyć kompletne rozwiązanie zabezpieczające — od urządzenia brzegowego do chmury (58%), zamiast polegać na usługach stron trzecich. Projektanci rozumieją, jak wielkie znaczenie ma platforma IoT, która umożliwia wydajną, bezpieczną i ekonomiczną obsługę ich układów IoT i pozwala na niezależność od dostawców zewnętrznych — czasami eksploatacja i konserwacja mogą okazać się droższe.

5. Kto według Ciebie powinien być właścicielem danych zgromadzonych przez urządzenia brzegowe?

Użytkownicy, których dane są gromadzone70%
Firma, która wprowadza system IoT25%
Zewnętrzny organ zarządzający5%

W związku z rosnącym znaczeniem IoT dla wielu branż i konsumentów coraz częściej pojawiają się pytania dotyczące własności danych. 70% użytkowników woli być właścicielem danych gromadzonych przez urządzenie brzegowe niż pozostawiać je w posiadaniu dostawcy rozwiązania IoT. Niemniej jednak 25% respondentów oświadczyło, że odpowiada im posiadanie zgromadzonych danych przez dostawcę rozwiązania.

6. Który czynnik, Twoim zdaniem, najbardziej przyspieszyłby korzystanie z zalet IoT?

Interoperacyjność — normy certyfikacji.36%
Łatwość opracowania28%
Standardy łączności28%
Potrzeby związane z otwartymi standardami27%
Potrzeby związane z polityką prywatności danych23%
Przyjęcie przez sektor publiczny16%
Pobór energii12%

Co mogłoby zapewnić większą efektywność rozwiązań IoT? Z pewnością ważna jest interoperacyjność — 36% respondentów sugeruje, że ten jeden czynnik przyspieszy korzystanie z zalet IoT. Wszystkie połączone obiekty muszą komunikować się ze sobą niezależnie od ich producenta lub specyfikacji technicznych. Standardy łączności i łatwe opracowanie (28% respondentów wskazało każdą z tych kwestii) to kolejne dwa ważne czynniki, które wymagają poprawy, aby marzenie związane z IoT mogło się spełnić.

7. Jakie jest prawdopodobieństwo, że Twoja firma odegrałaby wiodącą rolę w samodzielnym tworzeniu produktu IoT?

0–25%54%
26–50%24%
51–75%13%
76–100%9%

Sieć IoT przeżywa rozkwit, ale nadal pozostaje we wczesnych etapach rozwoju i firmy nie mają pewności, jak będzie wyglądać jej przyszłość, jeśli się weźmie pod uwagę, że brak jest odpowiedzi na wiele pytań dotyczących interoperacyjności, bezpieczeństwa i zarządzania danymi. Nasza ankieta wyraźnie to wskazuje — 54% respondentów nie ma pewności, czy będzie odgrywać wiodącą rolę na rynku IoT — to dla nich wciąż etap testowy. Pozytywne jest jednak to, że niewielka liczba małych graczy (9%), takich jak twórcy i startupy, wprowadza innowacje i nowe rozwiązania IoT na rynek. Można więc oczekiwać dalszego rozwoju, ale czy należy w najbliższych latach spodziewać się wzrostu udziału procentowego firm wprowadzających innowacyjne rozwiązania?

8. Jaki jest główny powód, że Twoja firma opracowuje rozwiązanie IoT?

Ponieważ jest zapotrzebowanie na rynku31%
Jesteśmy firmą wprowadzającą innowacje26%
Aby uprościć i poprawić styl życia20%
Podążamy za trendem na rynku13%
Strategia IoT jest naszym celem biznesowym / obszarem zainteresowań9%
nd.1%

IoT to technologia wyznaczająca nowe trendy — coraz więcej firm chciałoby być częścią rewolucji i uczestniczyć w przemianach. Z ankiety wynika, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na rozwiązania IoT i w tej branży pojawia się coraz więcej firm. Niektórzy gracze po prostu próbują reagować na zapotrzebowanie, ale inni opracowują innowacyjne systemy (26% respondentów), oferując rozwiązania, które zmieniają branżę IoT i wyznaczają im pozycję lidera.

9. W których obszarach wartość danych IoT jest największa?

Co ma większe znaczenie w branży IoT — dane, czy obiekty? IoT i dane są ze sobą ściśle powiązane. Zgromadzone dane analityczne pozwalają uzyskać pełny obraz sytuacji, wyciągnąć właściwe wnioski i podjąć działania w oparciu o zebrane informacje. Ale kto na tym korzysta? Z ankiety wynika, że największe korzyści przynoszą zastosowania w działaniu operacyjnym (44% respondentów ankiety) polegające na optymalizacji miejsca pracy i zasobów, obniżeniu kosztów operacyjnych i wyższych zyskach firmy. Na drugim miejscu pod względem korzyści znajdują się zastosowania dotyczące obsługi klientów (30% respondentów ankiety). Zgromadzone dane pozwalają na oferowanie spersonalizowanych usług w Internecie lub w bezpośredniej obsłudze, w sektorach takich jak opieka zdrowotna, handel detaliczny i inne.

Poniżej przedstawiamy udział procentowy poszczególnych odpowiedzi na to pytanie.

Zastosowania związane z działalnością operacyjną44%
Analityka biznesowa i analityka danych (np. SAP, Tableau)24%
Aplikacje mobilne26%
CRM (np. Salesforce.com)5%
Systemy ERP (np. SAP, Oracle, Sage, Microsoft)14%
Zastosowania związane z obsługą klientów (sprzedaż biletów, wsparcie, konserwacja)30%

10. Jaki język programowania jest używany w urządzeniach IoT?

Jeśli chodzi o oprogramowanie sprzętowe IoT o ograniczonej mocy obliczeniowej i niewielkiej pojemności RAM, najpopularniejszym językiem programowania rozwiązań IoT jest C/C++ (preferuje go 62% respondentów), a następnie (32%) i JavaScript (27%). Jako że wszystkie te języki są przede wszystkim stosowane do tworzenia układów wbudowanych, nic dziwnego, że C/C++ i Python to najczęściej stosowane języki do tworzenia rozwiązań sprzętowych IoT. Niemniej jednak daje się zauważyć, że ostatnio zwiększa się wykorzystanie języka Python.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi w podziale na języki programowania:

C/C++62%
Python32%
JavaScript27%
Inne12%

11. Jaki język programowania stosujesz do opracowania chmury IoT?

Jeśli chodzi o zastosowania takie jak Gateway i IoT Cloud, najpopularniejszym językiem do tworzenia aplikacji IoT jest JavaScript (49% respondentów), a zaraz za nim plasuje się Python (38%). Język JavaScript ułatwia tworzenie układów i zapewnia ich interoperacyjność. Jego zastosowanie dotyczy głównie serwerów i hubów, które gromadzą i przechowują wszystkie informacje z różnych węzłów/urządzeń brzegowych.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi w podziale na języki programowania.

JavaScript49%
Python38%
Inne17%
Node14%

12. Jaki jest Twój preferowany rodzaj komunikacji między urządzeniami brzegowymi i chmurą?

Liczba protokołów łączności IoT rośnie, od rozwiązań krótkozakresowych do dalekozakresowych. Z ankiety wynika, że wiodącym rozwiązaniem jest łączność WiFi (preferowana przez 66% respondentów ankiety) z powodu dalekiego zasięgu, większej przepustowości i możliwości zastosowania najbardziej zaawansowanych mikrokontrolerów o niskim poborze energii ze zintegrowaną opcją łączności w czipie. Łączność komórkowa i Bluetooth Low-Energy (BLE) również są bardzo popularne, jeśli chodzi o komunikację pomiędzy urządzeniami brzegowymi a chmurą, stanowiąc odpowiednio 31% i 27% odpowiedzi.

WiFi66%
Łączność komórkowa (4G/LTE)31%
Bluetooth Low Energy (BLE)27%
LoRA11%
Poniżej 1 GHz7%
Inne6%
SigFox1%

Dowiedz się więcej o różnych technologiach bezprzewodowych.

13. Jakie komponenty sprzętowe zostały wykorzystane w projekcie Twojej bramy IoT?

Platformy sprzętowe stały się zasadniczą częścią początkowych etapów procesu projektowania. Pozwalają inżynierom na szybkie i ekonomiczne testowanie projektów i wykazanie słuszności koncepcji. Wyniki ankiety wyraźnie wskazują, że projektanci korzystają z różnych platform sprzętowych, aby przyspieszyć tworzenie projektów i skrócić czas wprowadzenia ich na rynek. Wyniki ankiety wskazują, że 50% projektantów korzysta z komputerów jednopłytkowych, takich jak Raspberry Pi, BeagleBone Black itp., ponieważ stanowią gotowe do użycia platformy rozwojowe do tworzenia końcowych produktów. Korzystanie z komputerów jednopłytkowych (SBC) skraca czas wprowadzenia produktów na rynek i pozwala na ograniczenie do minimum kosztów i ryzyka projektu. Inni użytkownicy z kolei wolą korzystać ze spersonalizowanych projektów (27% respondentów) lub platform rozwojowych od dostawców półprzewodników (19%).

Poniżej przestawiamy rozbicie procentowe odpowiedzi na te pytanie:

Popularne komputery jednopłytkowe50%
Spersonalizowane projekty27%
Platformy rozwojowe dostawców półprzewodników19%
Inne3%
nd.1%

14. Jaki jest Twój preferowany dostawca chmury dla Twojego projektu IoT?

Wyniki ankiety wskazują, że korzystanie z spersonalizowanych rozwiązań chmury ma wyraźną tendencję zwyżkową (30% respondentów ankiety), co może wydać się dziwne. Niemniej jednak spersonalizowana chmura będąca własnością użytkownika i przez niego kontrolowana, bez miesięcznych opłat subskrypcyjnych, jest odporniejsza na ingerencję z zewnątrz, szybsza i można do niej uzyskać lokalny dostęp — to wszystko wyjaśnia jej popularność wśród respondentów ankiety. Publiczne usługi chmury nie pozostają daleko w tyle, jeśli chodzi o popularność — usługa Google Cloud uzyskała 22%, Amazon AWS 20%, a Microsoft Azure 14%. Firma IBM Watson z kolei napotyka na trudności, jeśli chodzi o przyjęcie jej rozwiązań przez projektantów układów IoT (tylko 6%).

Poniżej przestawiamy procentowe rozbicie odpowiedzi na te pytanie:

Spersonalizowane rozwiązanie chmury30%
Platforma Google Cloud22%
Amazon Web Services20%
Microsoft Azure14%
Inne7%
IBM Watson6%
nd.1%

15. Która technologia czujników jest Twoim zdaniem najpopularniejsza?

Czujniki są niezbędnym elementem rozwiązań IoT — to oczy i uszy systemu rejestrujące istotne dane świata fizycznego i przetwarzające je na sygnały wymierne elektrycznie. Spośród wielu rodzajów dostępnych czujników — które z nich znajdują zastosowanie w układach IoT? Z ankiety wynika, że najczęściej stosowane są czujniki środowiskowe (38% respondentów) — stosowane do pomiaru temperatury, wilgotności, ciśnienia, gazu itp. Czujniki ruchu to drugi, zdaniem respondentów, najczęściej stosowany rodzaj czujników w aplikacjach IoT (25%).

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej na temat różnych rodzajów czujników do zastosowań IoT.

Ochrona środowiska38%
Ruch25%
Optyczne/obrazu19%
Monitorowanie stanu zdrowia8%
Audio6%
Ruch4%
nd.1%