Prawodawstwo i zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska

RoHS

Statusy RoHS wyświetlane na naszej stronie internetowej odnoszą się do dyrektywy Unii Europejskiej 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, a także wchodzącej w życie 22 lipca 2019 r. poprawki (UE) 2015/863, która uzupełnia dyrektywę 2011/65/UE o 4 substancje. Wszystkie publikowane przez nas dane dotyczące RoHS opierają się na informacjach przedstawionych przez naszych dostawców.

Zgodność z RoHS

    Produkt zgodny z RoHS

  Ten produkt NIE zawiera substancji podlegających ograniczeniom na mocy dyrektywy RoHS na poziomie przekraczającym stężenie maksymalne.

    Produkt zgodny z dyrektywą RoHS na podstawie wykluczenia

  Produkt ten kwalifikuje się na podstawie jednego z konkretnych wykluczeń określonych w Załączniku III do tej Dyrektywy.

    Produkt niezgodny z RoHS

  Ten produkt zawiera substancje objęte ograniczeniami na mocy dyrektywy RoHS na poziomie przekraczającym stężenie maksymalne.

    Nie dotyczy

  Ten produkt nie jest objęty postanowieniami dyrektywy RoHS i nie będzie, w racjonalnie uzasadnionym zakresie, stosowany jako element urządzeń elektrycznych i elektronicznych (EEE) objętych postanowieniami tej dyrektywy.

    Do ustalenia

  Nie mamy wystarczających informacji od naszych dostawców, aby potwierdzić z całą pewnością ich status w odniesieniu do zgodności z dyrektywą RoHS. Klienci chcący zakupić zgodny z dyrektywą RoHS wariant dowolnego produktu, który nie został oznaczony jako zgodny z dyrektywą RoHS, YES (TAK) lub YesX (TakX), powinni skontaktować się z działem pomocy technicznej dostępnym na bieżąco lub sprawdzić dostępne rozwiązania alternatywne na naszej stronie internetowej, gdyż możemy być w stanie zaoferować odpowiedni produkt z naszego bogatego asortymentu.


REACH

Statusy informujące o substancjach REACH wzbudzających szczególnie duże obawy (ang. Substances of Very High Concern, SVHC) wyświetlane na naszej stronie odnoszą się do rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (WE) 1907/2006. Wszystkie publikowane przez nas informacje dotyczące REACH opierają się na informacjach przedstawionych przez naszych dostawców.

Zgodność z rozporządzeniem REACH

  Brak substancji SVHC (data wersji SVHC)

  Ten produkt NIE zawiera substancji SVHC z określonej wersji SVHC listy na poziomie przekraczającym stężenie maksymalne.

  Nazwa SVHC

  Ten produkt zawiera określone substancje SVHC na poziomie przekraczającym stężenie maksymalne.

  Do ustalenia

  Nie mamy wystarczających informacji od naszych dostawców, aby potwierdzić z całą pewnością status substancji SVHC. Klienci chcący poznać status SVHC dowolnego produktu, który jest aktualnie oznaczony jako „Do ustalenia”, powinni skontaktować się z działem pomocy technicznej dostępnym na bieżąco.

Certyfikaty zgodności produktu

Zarówno statusy dotyczące RoHS, jak i REACH zostały podane oświadczeniu o zgodności produktu, które dostępne jest do pobrania dla zarejestrowanych użytkowników na naszej stronie internetowej . Ikona certyfikatu i łącze do pobrania znajdują się na podstronie ze szczegółami produktu, w części poświęconej prawodawstwu i ochronie środowiska.


Numer klasyfikacyjny kontroli eksportu

Numer klasyfikacyjny kontroli eksportu (ECCN) jest nadawany przez wewnątrzfirmowy zespół klasyfikacji zgodności handlowej Premier Farnell, który zgodnie z najlepszą wiedzą klasyfikuje wszystkie produkty na podstawie brytyjskiej listy produktów do zastosowań militarnych, unijnej listy produktów podwójnego zastosowania oraz regulacji administracyjnych eksportu (EAR) i wykorzystując informacje przekazywane Premier Farnell przez producentów i/lub dostawców. OŚWIADCZENIE: Niniejsza treść jest przez nas dostarczana jako wskazówka wyłącznie w celach informacyjnych i wyłącznie do użytku odbiorcy. Należy pamiętać, że klasyfikacje produktów mogą się zmieniać. Nie udziela się żadnych zapewnień ani gwarancji co do tego, czy są one dokładne lub aktualne. Do obowiązków odbiorcy należy ustalenie prawidłowej i aktualnej klasyfikacji importowej, eksportowej lub statusu licencji dowolnego produktu w danym i w każdym kraju, do którego może być wysłany produkt. Ta odpowiedzialność spoczywa również na odbiorcy w odniesieniu do wszelkich informacji klasyfikacyjnych lub licencyjnych dotyczących dowolnego produktu przed ujawnieniem tych informacji którejkolwiek stronie trzeciej. Jakakolwiek odpowiedzialność, którą w innym przypadku możemy mieć wobec odbiorcy lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu w odniesieniu do którejkolwiek z tych spraw, jest wyraźnie wykluczona.

Określenia „my” i „nasz” odnoszą się do wszystkich spółek operacyjnych naszej amerykańskiej spółki macierzystej Avnet Inc. pod markami Farnell, Newark i element14. „Odbiorca” i „odbiorcy” oznaczają odbiorcę niniejszych treści i każdego, kto chce je wykorzystać.

Informacje o produkcie

Pyt.: Czy mogę z kimś porozmawiać w sprawie informacji technicznych dotyczących produktu?
Odp.:
 • Spróbuj skorzystać z naszej pomocy technicznej na żywo 24 godziny na dobę, od poniedziałku do piątku
 • E-mail pomocy technicznej: 24 godziny na dobę, od poniedziałku do piątku
 • Telefoniczna pomoc techniczna: 00800 121 29 67, 08.00-17.00 CET
Pyt.: Czy mogę uzyskać pomoc przy wyborze produktu?
Odp.:
 • Spróbuj skorzystać z naszej pomocy technicznej na żywo 24 godziny na dobę, od poniedziałku do piątku
 • E-mail pomocy technicznej: 24 godziny na dobę, od poniedziałku do piątku
 • Telefoniczna pomoc techniczna: 00800 121 29 67, 08.00-17.00 CET
Pyt.: Jak działają filtry wyszukiwania?
Odp.:Zaznacz pole filtrowania według wybranych parametrów i kliknij „Użyj”.

W przypadku korzystania z filtrów parametrów dostępne filtry aktualizują się automatycznie przy każdym wyborze, jednak nadal musisz kliknąć „Użyj”, aby wyświetlić uaktualnioną listę spełniającą wymagania wybranego filtra.


Możesz wyłączyć aktualizację automatyczną przez anulowanie zaznaczenia pola wyboru „Filtry automatyczne” nad polami parametrów.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Wyszukiwanie produktów.

Łącza powiązane

Pyt.: Co to jest produkt zamienny?
Odp.:
 • Dokładny zamiennik jest funkcjonalnie identyczny (taki sam kształt, montaż i taka sama funkcja), pochodzi od tego samego producenta, ale ma inną jednostkę miary.
 • Zamiennik udoskonalony to udoskonalony produkt pochodzący od tego samego producenta.
 • Zalecany zamiennik to produkt, który jest funkcjonalnie identyczny, ma taki sam kształt i sposób montażu.
Pyt.:Potrzebuję części zamiennej, ale nie mogę jej znaleźć na stronie internetowej.
Odp.:Nawet jeśli żądany produkt nie pojawia się na liście wyników wyszukiwania, najprawdopodobniej go mamy. Skorzystaj z naszego wsparcia technicznego i porozmawiaj za pośrednictwem czatu ze specjalistą technicznym ds. produktu.
Pyt.:Jak można sprawdzić stan magazynowy i terminy dostaw?
Odp.:Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ceny i dostępność.
Pyt.:Co można wpisać w polu wyszukiwania?
Odp.:Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wyszukiwanie produktów.
Pyt.:Jak wybierać i wyszukiwać według parametrów produktów?
Odp.: Wystarczy wpisać w polu wyszukiwania parametry produktu oraz potrzebny produkt. Np. jeśli szukasz kondensatora o pojemności 100 pF, wpisz „kondensator 100 pF” w polu wyszukiwania i kliknij „Szukaj”.

Wyniki wyszukiwania będą zawierać wszystkie produkty odpowiadające wpisanym słowom. Następnie w celu dalszego uściślenia wyników można wybrać inne parametry produktu.
Pyt.:Co oznacza opcja „Wyklucz pozycje z oferty rozszerzonej”?
Odp.:Pozycje z oferty rozszerzonej są wysyłane z naszego magazynu Newark znajdującego się w Stanach Zjednoczonych. Pozycje ze Stanów Zjednoczonych są dostarczane w ciągu 2-3 dni roboczych. Mogą one podlegać jednorazowej opłacie za dostawę, której wysokość będzie wyświetlona w koszyku. Zaznaczenie tego pola powoduje wykluczenie tych pozycji z wyników wyszukiwania.
Pyt.:Jak porównuje się produkty?
Odp.: Na stronie wyników wyszukiwania można wybrać produkty do porównania, które ułatwi podjęcie decyzji. Wystarczy wykorzystać „pola wyboru” do zaznaczenia produktów, które mają być porównane, i kliknąć „Porównaj”.

Do porównania można również wybrać produkty z różnych ekranów wyników wyszukiwania, postępując zgodnie z poniższą procedurą:
 • Na pierwszej stronie wyników wybrać pierwszy kod zamówienia lub kilka kodów zamówienia
 • Kliknąć „Porównaj”
 • Na ekranie porównań kliknąć przycisk „Wstecz” przeglądarki, aby przejść do poprzedniej strony wyników
 • Przejść do drugiej strony wyników
 • Wybrać kod zamówienia lub kilka kodów zamówienia
 • Kliknąć „Porównaj”
 • Te kody zamówienia zostaną dodane do ekranu „Porównaj”, aby ułatwić porównanie przez wyświetlenie produktów obok siebie.
Pyt.:Nie mogę znaleźć interesującego mnie produktu.
Odp.: Jeśli żądany produkt nie pojawia się na liście wyników wyszukiwania, najprawdopodobniej go mamy. Skorzystaj z naszego Wsparcia technicznego na żywo i porozmawiaj ze specjalistą technicznym ds. produktu.
Pyt.:Co oznaczają ikony przy kodzie zamówienia?
Odp.:
 •   Kliknij, aby uzyskać dostęp do karty katalogowej w witrynie producenta.
 •   Kliknij, aby uzyskać dostęp do instrukcji dla tego produktu.
 •   Kliknij, aby wyświetlić uwagi dotyczące stosowania produktu.
 •   Pozycja zgodna z RoHS
 •   Kliknij, aby wyświetlić stronę katalogu.
 •   Kliknij, aby uzyskać dostęp do karty charakterystyki (MSDS) na stronie producenta.
 •   Produkt nie składowany w magazynie
Pyt.:Co oznacza ikona „Zgodna z RoHS”?
Odp.: Więcej informacji można znaleźć w sekcji RoHS/Przepisy.
Pyt.:Mam pytanie dotyczące Raspberry Pi.
Odp.: Najnowsze informacje można znaleźć w specjalnej sekcji Raspberry Pi – najczęściej zadawane pytania, znajdującej się na stronie społeczności