Rozwiązania bezprzewodowe, część 4.: ZigBee

W październiku 2002 roku powstało ZigBee Appliance, by stworzyć międzynarodowe standardy, odpowiedzialne za łączność z jak najszerszym zestawem urządzeń, które pozwoliłyby wdrażać bezpieczne, niedrogie, energooszczędne i łatwe w użyciu sieci czujników i systemów sterowania. Ich specyfikacja została zatwierdzona przez IEEE pod numerem 802.11.4 w 2003 roku, a pierwsze produkty oparte na ZigBee pojawiły się na rynku w roku 2006.

Na przestrzeni 15 lat od tego czasu, ZigBee znalazło zastosowanie w inteligentnych domach (oświetlenie, wentylacja i klimatyzacja), budynkach użyteczności publicznej (biurach, zakładach pracy, salach konferencyjnych i sieciach hoteli), produkcji (przemyśle, fabrykach), inteligentnych miastach (dużych i małych, usługach publicznych, systemach ratunkowych) oraz w innych dużych instalacjach i transporcie.

ZigBee w krańcowych aplikacjach IoT

logo zigbee

Ilustracja 1. Logo ZigBee Alliance; źródło: ZigBee Alliance

O ile pojawienie się ZigBee nastąpiło przed czasami IoT, cechy tego standardu czynią go idealnym do aplikacji Internetu Rzeczy, a przede wszystkim do zapewniania łączności pomiędzy sensorami, aktuatorami i bramkami. Jego aktualna najnowsza wersja, wprowadzona na początku 2016 roku i znana pod nazwą ZigBee 3.0, lub po prostu ZigBee, została bezpośrednio opracowana z myślą o aplikacjach IoT. Umożliwia projektantom produktów i właścicielom infrastruktury na wdrażanie niezawodnych sieci i wybór odpowiedniego stopnia równowagi pomiędzy złożonością zabezpieczeń a łatwością instalacji.

Przydatność ZigBee pod kątem IoT wynika po części z faktu, że jest to otwarty standard. Te same produkty mogą być wykorzystane praktycznie na całym Świecie, co daje klientom duży wybór. Duża konkurencja pomiędzy produktami i producentami sprawia, że tworzone rozwiązania są innowacyjne, cechują się dużą jakością i dają klientom niemały wybór. Wielu dostawców współpracujących ze sobą elementów tego ekosystemu sprawia, że nie są one ograniczone do żadnych konkretnych marek, ani określonych producentów półprzewodników.

Promowana jest również kompatybilność, gdyż ZigBee 3.0 wnosi wszystkie różnorodne środowiska ZigBee do pojedynczego, ujednoliconego standardu. Na przestrzeni lat ZigBee obejmowało aplikacje, począwszy od przemysłowych, przez biznesowe, a kończąc na domowych, co doprowadziło do opracowania oddzielnych standardów usług. ZigBee 3.0 gromadzi te wszystkie różnorodne aplikacje pod jednym parasolem. To eliminuję potrzebę stosowania mostków dokonujących mediacji pomiędzy różnymi zestawami urządzeń wspierających ZigBee. Wszystkie z nich będą mogły komunikować się bezpośrednio, niezależnie od typu.

Omawiana sieć dobrze spełnia też wymagania urządzeń krańcowych IoT pod względem technologicznym. ZigBee jest łatwe w instalacji i utrzymaniu, ponieważ bazuje na samoorganizacji i samonaprawiającej się topologii kraty. To właśnie krata (mesh) wraz z dostępnością wielu kanałów oraz udowodnionej tolerancji na zakłócenia czynią tę sieć niezawodną. ZigBee jest niedrogie i łatwo się skaluje do tysięcy węzłów oraz istnieje wielu dostawców oferujących urządzenia zgodne z tym otwartym standardem.

Z maksymalną przepustowością danych na poziomie 250 kb/s na częstotliwości 2,4 GHz, ZigBee jest wolniejsze niż inne popularne standardy bezprzewodowe, takie jak Wi-Fi czy Bluetooth, ale nie ma to znaczenia w typowych aplikacjach sensorowych. ZigBee jest zaprojektowane do przesyłu małych pakietów danych we względnie długich odstępach czasowych, co jest zazwyczaj wystarczające do zbierania danych z czujników temperatury, sensorów bezpieczeństwa, systemów monitorowania jakości powietrza i podobnych podsystemów. W międzyczasie, niska przepustowość wpływa na niską moc potrzebną do działania systemu, dzięki czemu węzły ZigBee mogą zazwyczaj pracować przez wiele lat na pojedynczej baterii AAA. Na ilustracji 2. pokazano, jak pobór mocy ZigBee wypada na tle Wi-Fi.

Cechując się małym poborem mocy, produkty wspierające ZigBee zazwyczaj mają krótki zasięg transmisji – typowo od ok. 10 do 15 metrów, a emitowany przez nie sygnał łatwo zakłócić przeszkodami na trasie, lub zmianami w środowisku. Jednakże piękno urządzeń ZigBee polega na ich pracy jako części sieci o topologii kraty, gdzie poszczególne z nich przekazują pomiędzy sobą sygnały na sumarycznie większe dystanse. Topologia kraty oznacza także, że uszkodzenie pojedynczego urządzenia nie spowoduje zatrzymania pracy całej sieci, gdyż komunikacja może zostać po prostu przekierowana.

pobór mocy dla różnych sieci bezprzewodowych

Ilustracja 2. Pobór mocy dla różnych sieci bezprzewodowych; źródło: ZigBee Alliance

ZigBee 3.0 uwzględnia także znaczne usprawnienia w zakresie bezpieczeństwa, dzięki wykorzystaniu szyfrowania danych, autentykacji i sprawdzania integralności za pomocą 128-bitowego algorytmu AES-CCM oraz dzięki wykorzystaniu innych algorytmów bezpieczeństwa. Standard dostarcza kilku rozwiązań technologicznych i z zakresu bezpieczeństwa, by spełnić szerokie wymagania rynkowe. Niektóre z tych technologii zostały już sprawdzone w ZigBee Smart Energy, spopularyzowanego na całym Świecie standardu, wykorzystywanego w zaawansowanej aparaturze pomiaru zużycia mediów. Jak dotąd zainstalowano setki milionów profesjonalnych mierników zużycia mediów na całym Świecie, bez zidentyfikowania jakichkolwiek luk bezpieczeństwa.

ZigBee dla aplikacji dużej skali

W czerwcu tego roku, ZigBee Alliance ogłosiło dostępność ZigBee PRO 2017. ZigBee PRO to technologia sieciowa, która wspiera w pełni współpracujące ze sobą urządzenia, certyfikowane w ramach ZigBee 3.0.

Dzięki wprowadzeniu PRO 2017, ZigBee to pierwsza sieć o topologii kraty, która może jednocześnie pracować w dwóch pasmach ISM: 800-900 MHz, zgodnie z lokalnymi regulacjami prawnymi, oraz 2,4 GHz - na całym Świecie. Ta nowa opcja umożliwia dokonywać elastycznych wyborów odnośnie częstotliwości pracy, zarówno producentom, miastom, jak i konsumentom, chcącym połączyć ze sobą urządzenia w budynkach, miastach i domach.

„PRO 2017 to idealne rozwiązanie bezprzewodowe do rozmieszczania rozległych sieci IoT na terenie budynków, parków biznesowych, dużych placówek, miast i innych obiektów, w których problemem są żelbetonowe ściany” – powiedział Victor Berrios, wicedyrektor odpowiadający za technologię w ZigBee Alliance. „Potencjał wdrożeń jest ogromny, niezależnie czy chodzi o inteligentne domy, budynki czy miasta.”

ZigBee PRO 2017 pozwala producentom urządzeń przygotowywać urządzenia, które działają w ramach jednej sieci, ale pracującej w różnych pasmach, dzięki czemu lepiej radzą sobie z wyzwaniami, wynikającymi z ich otoczenia. Dołączenie obsługi pasm poniżej 1 GHz rozszerza możliwe aplikacje IoT, wykonane z użyciem ZigBee o takie przypadki jak inteligentne sterowanie oświetleniem na zewnątrz budynków oraz monitorowanie natężenia oświetlenia otoczenia w sklepach detalicznych, centrach danych oraz w przypadku wdrożeń w trudnych warunkach środowiskowych. Specyfikacja sieci ZigBee PRO 2017 dostarcza kluczowych przewag nad konkurencyjnymi rozwiązaniami, wliczając w to większy zasięg, zmniejszony pobór mocy i niższe koszty utrzymania w aplikacjach o małym zapotrzebowaniu na przepustowość, takich jak systemy bezpieczeństwa domowego i automatyzacji, czy inteligentne mierniki i sterowanie oświetleniem.

ZigBee 3.0 z bliska – elementy składowe

Jak dotąd przyjrzeliśmy się korzyściom dla deweloperów i użytkowników, płynącym z zastosowania ZigBee i wyjaśniliśmy dlaczego jest to dobre rozwiązanie do łączenia ze sobą czujników IoT. Teraz skoncentrujemy się na technologiach, które napędzają ZigBee – architekturze stosu, urządzeniom bazowym, ich instalacji oraz klastrom urządzeń i aplikacji. Ocenimy także kroki, jakie podjęto w ZigBee 3.0, by zapewnić niezawodne, aktualne mechanizmy bezpieczeństwa. Zebrane tu informacje bazują na podręczniku użytkownika urządzeń NXP ZigBee 3.0.

Typy urządzeń: Węzły sieci bezprzewodowej ZigBee bazują na typach urządzeń zdefiniowanych przez ZigBee Alliance. Są to programowo definiowane encje, określające funkcje węzła. Wcześniej były one zebrane w ramach profili przygotowanych na potrzeby poszczególnych rynków, czego przykładem może być np. profil Home Automation. Jednakże ZigBee 3.0 pozwala urządzeniom z różnych sektorów rynku na współistnienie w tej samej sieci.

Typ urządzenia definiuje zbiór klastrów, które są podstawowymi elementami budującymi i odpowiadając za jego funkcjonalność. Niektóre klastry są obowiązkowe, podczas gdy inne opcjonalne. Przykładowo, typ Thermostat Device korzysta z klastrów Basic i Temperature Measurement i może używać jeszcze innych, opcjonalnych klastrów.

Urządzenie jest instancją typu urządzenia. Węzeł sieciowy może wspierać więcej niż jeden typ urządzenia. Aplikacja odpowiadająca za dany typ urządzenia pracuje na programowej jednostce określanej mianem punktu końcowego i każdy z węzłów może mieć do 240 punktów końcowych, numerowanych od 1.

Typy urządzeń są klasyfikowane jako:

 • ZigBee Green Power Device – korzystające z mechanizmów energy harvestingu lub baterii przewidzianych na całe „życie” urządzenia,
 • ZigBee End Device – przebywające często w trybie uśpienia, zasilane bateryjnie,
 • ZigBee Router – zasilane z sieci
 • ZigBee Trust Center – router odpowiadający za zarzadzanie poświadczeniami bezpieczeństwa i wykonujący inne zadania związane z zarządzaniem zadaniami w sposób scentralizowany.

Dodatkowo, każdy węzeł ZigBee 3.0 musi obsługiwać następujące urządzenia:

 • ZigBee Base Device (ZBD): to standardowy typ urządzenia, który odpowiada za podstawowe operacje, takie jak instalacja; nie wymaga punktu końcowego,
 • ZigBee Device Objects (ZDO): reprezentuje typ węzła ZigBee (koordynator, router, urządzenie końcowe) i pełni szereg funkcji komunikacyjnych. To urządzenie zawsze przypisane jest do punktu końcowego o numerze 0.

Podstawowa architektura programowa ZigBee 3.0 została pokazana na ilustracji 3., poniżej. Prezentuje ona lokacje urządzeń ZigBee.

architektura programowa stosu ZigBee

Ilustracja 3. Architektura programowa stosu ZigBee; źródło: NXP

Biblioteka ZigBee Cluster Library (ZCL) dla ZigBee 3.0 została zdefiniowana przez NXP jako kontener standardowych klastrów, zgodnie ze specyfikacją ZigBee Alliance na potrzeby aplikacji ZigBee 3.0, pracujących w różnorodnych sektorach rynku. Każdy klaster odpowiada specyficznym funkcjom poprzez zestaw atrybutów i/lub komend. Klastry mogą być wybierane przez ZCL by nadać aplikacji oczekiwany zestaw możliwości.

ZCL również dostarcza aplikacjom wspólnych sposobów do komunikacji. Definiuje nagłówek i właściwą zwartość, która znajduje się w PDU (Protocol Data Unit), wykorzystywanym do przesyłania wiadomości. Definiuje także typy atrybutów, takie jak liczby całkowite i łańcuchy znaków oraz określa wspólne komendy (np. do odczytu atrybutów) jak również domyślne odpowiedzi informujące o sukcesie lub porażce. Instancje klastrów klient/serwer mogą ze sobą współpracować już z ustawieniami domyślnymi.

Do przykładów zaliczyć należy funkcje włączania i wyłączania, kontrolowania poziomu, koloru, grup, scen, zasłaniania okien, wykrywania zajętości, obsługi termostatów i wiele innych.

Podstawowe działanie w sieci ZigBee 3.0 opiera się na odczytywaniu i zapisywani wartości atrybutów klastrów urządzenia. W każdym urządzeniu wartości atrybutów są wymieniane pomiędzy aplikacjami i ZCL poprzez wspólną strukturę.

Instalacja sieci

Instalacja sieci obejmuje następujące elementy:

 • tworzenie sieci,
 • pozwalanie urządzeniom na dołączenie do sieci,
 • dołączanie do sieci,
 • powiązywanie lokalnego punktu końcowego z punktem końcowym na zdalnym węźle,
 • dodawanie zdalnego węzła do grupy.

Czynności związane z instalacją, które można wykonać w ramach pojedynczego węzła, zależą od jego typu – a więc tego czy jest koordynatorem, routerem czy urządzeniem końcowym. Znaczenie mają także tryby instalacji, dopuszczone dla danego węzła. Dostępny jest szereg trybów instalacji, oferowanych przez ZigBee Base Device. Zostały one podsumowane poniżej, na ilustracji 4., wraz z czynnościami instalacyjnymi, jakie wspierają.

zachowanie urządzeń ZigBee

Ilustracja 4. Tryby instalacji ZigBee; źródło: ©Premier Farnell Ltd

Instalacja Touchlink może zostać użyta do stworzenia nowej sieci, lub do dołączenia węzła do sieci istniejącej. Operacja Touchlink jest inicjalizowana na węźle określanym mianem inicjatora, który może być albo członkiem istniejącej sieci, albo w przeciwnym wypadku sam stworzy nową sieć. W obu przypadkach inicjator dołączy drugi węzeł – nazywany węzłem docelowym - do sieci. Metoda Touchlink jest dostarczana jako klaster w ramach ZCL.

Sterowanie siecią (mechanizm Network Steering) może zostać użyte do dołączenia lokalnego węzła do istniejącej sieci, lub by pozwolić innym węzłom na dołączenie do sieci poprzez lokalny węzeł. Obrana ścieżka zależy od tego, czy lokalny węzeł jest już członkiem sieci.

 • Węzeł będący członkiem sieci otwiera sieć dla innych węzłów na określony czas poprzez rozgłaszanie żądania Management Permit Joining Request, trwającego domyślnie 180 sekund.
 • Jeśli węzeł nie jest członkiem sieci, ale jest routerem albo urządzeniem końcowym, szuka odpowiedniej sieci do dołączenia i próbuje do niej dołączyć.

Tworzenie sieci (mechanizm Network Formation) pozwala na zbudowanie sieci przez koordynatora lub router. Koordynator stworzy sieć ze scentralizowanym systemem bezpieczeństwa i aktywuje swoje funkcje Trust Center, podczas gdy router stworzy sieć z rozproszonymi mechanizmami bezpieczeństwa.

Tryb znajdowania i łączenia (Finding and Binding) pozwala węzłowi w sieci na zostanie sparowanym z innym węzłem – przykładowo nowa lampa może wymagać sparowania z kontrolerem, by umożliwić sterowanie nią. Ten tryb instalacji został pomyślany z myślą o łączeniu punktów końcowych na nowym węźle z kompatybilnym punktem końcowym na zdalnym węźle w sieci, zależnie od tego, jakie klastry obsługują. Alternatywnie, nowy węzeł może zostać dodany do grupy węzłów, które są sterowane wspólnie.

W trybie Finding and Binding, węzeł może mieć jedną z dwóch ról:

 • inicjatora: w tym trybie może zarówno stworzyć (lokalne) powiązanie ze zdalnym punktem końcowym, jak i zażądać by zdalny punkt został dodany do grupy,
 • celu: taki węzeł identyfikuje się oraz otrzymuje i odpowiada na żądania inicjatora.

Pożądany rezultat to parowanie inicjatora i celu. Zazwyczaj inicjatorem jest urządzenie kontrolujące. Ścieżka jaką przebiega proces w trybie Finding and Binding zależy od tego, czy lokalny punkt końcowy jest inicjatorem czy celem.

Strategia bezpieczeństwa ZigBee

ZigBee 3.0 wprowadziło zaawansowany zestaw narzędzi, który umożliwia projektantom na wprowadzenie niezawodnych sieci ze zbalansowaną polityką bezpieczeństwa oraz łatwością instalacji. Dostępne funkcje będą stale aktualizowane, by odpowiadać na nowo pojawiające się zagrożenia.

Zastosowane rozwiązanie bezpieczeństwa bazuje na protokole kraty ze standardu ZigBee PRO, który oryginalnie powstał na potrzeby profilu ZigBee Smart Energy. Jest on obecnie używany przez setki milionów mierników zużycia mediów na całym Świecie, bez wykrycia jakichkolwiek luk bezpieczeństwa.

Do nowych funkcji należą:

 • unikalna dla urządzenia autentykacja podczas podłączania do sieci,
 • aktualizacja wykorzystywanych kluczy podczas pracy,
 • bezpieczna aktualizacja oprogramowania przez sieć bezprzewodową,
 • szyfrowanie w warstwie logicznej łącza.

Modele bezpieczeństwa: by usatysfakcjonować użytkowników różnorodnych aplikacji i zapewnić optymalną równowagę pomiędzy bezpieczeństwem, łatwością użycia, kosztem i czasem pracy na baterii, ZigBee oferuje dwie architektury sieci i odpowiadające im modele bezpieczeństwa – rozproszony i scentralizowany. Różnią się one sposobem, w jaki radzą sobie z podstawowymi wymaganiami sieci IoT – przyjmowaniem nowych urządzeń do sieci i zabezpieczaniem przesyłanych wiadomości.

 • Dla łatwiejszej konfiguracji przygotowano model rozproszony, na który składają się dwa typy urządzeń: router i urządzenia końcowe. Jeśli router ZigBee nie wykryje istniejącej sieci w momencie uruchamiania, może samodzielnie stworzyć sieć z rozproszonym systemem bezpieczeństwa. W takiej sieci dowolny router może wystawiać klucze bezpieczeństwa.
 • Dla zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa, pomyślano system scentralizowany, w którym przewidziano trzeci typ urządzeń: Trust Center (TC – Centrum Zaufania), który jest zazwyczaj także koordynatorem sieci. TC tworzy scentralizowaną sieć i pozwala routerom i urządzeniom końcowym na dołączanie do sieci, jeśli tylko mają poprawne poświadczenia bezpieczeństwa. W scentralizowanej sieci jedynie TC może wydawać klucze bezpieczeństwa.
dwa tryby bezpieczeństwa ZigBee

Ilustracja 5. Dwa tryby bezpieczeństwa ZigBee; źródło: ZigBee Alliance

Przykładowe produkty ZigBee

Poniżej przedstawiono przykładowe produkty, dostępne w ofercie firmy Farnell, a które mogą skrócić czas i wysiłek potrzebny na przygotowanie systemów ZigBee.

XBee ZigBee Mesh Development Kit ułatwia nauczenie się, jak używać modułów radiowych XBee w praktyczny sposób, by nawiązywać łączność pomiędzy urządzeniami oraz skorzystać z sieci o topologii kraty. To bardzo potężny sposób na trasowanie danych. Zasięg komunikacji jest zwiększany poprzez umożliwienie danym na przeskakiwanie z węzła na węzeł, a niezawodność jest zwiększona dzięki mechanizmowi samonaprawiania, a więc tworzenia alternatywnych ścieżek, gdy jeden węzeł zawiedzie, lub gdy połączenie zostanie zerwane.

Zestaw bazuje na układzie SoC, transceiverze radiowym 250 kb/s Silicon Labs EM357, którego przepustowość na łączu szeregowym dochodzi do 1 Mb/s.

IoT sensor communications: Zestaw SIP-KITNXB001 firmy Samsung Artik jest oparty o moduł ARTIK 520 BLE WIFI ZIGBEE thread, zaprojektowany z myślą o projektowaniu produktów Internetu Rzeczy. Bazuje na module Samsung ARTIK 520 – scalonym systemie, w którym znalazł się procesor z dwoma rdzeniami ARM Cortex-A7, pamięci DRAM i Flash, podsystem bezpieczeństwa i wiele interfejsów komunikacyjnych, wliczając w to Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1, Bluetooth Low Energy (BLE) i 802.15.4/ZigBee – a wszystko to w obudowie o podstawie 30 x 25 mm. Ma zastosowanie do budowy czujników IoT i urządzeń końcowych na potrzeby różnych branży przemysłu, sprzedaży detalicznej, opieki medycznej, automatyki domowej i budynkowej, smartfonów, tabletów i komputerów PC.

ZigBee occupancy Sensor Design Kit: Zestaw referencyjny RD-0078-0201 został opracowany przez firmę Silicon Labs. Cechuje się ultra niskim poborem mocy, zarówno ze względu na zastosowane rozwiązania sprzętowe, jak i programowe i powinien umożliwiać pracę na baterii przez ponad 5 lat. Ma także wbudowaną obsługę stosu Silicon Labs ZigBee, a więc sprawdzoną nawet w najbardziej wymagających systemach automatyki budynkowej. Oprogramowanie pracuje pod kontrolą układu SoC Mighty Gecko, którego sercem jest rdzeń ARM Cortex-M4 i umożliwia łatwą migrację w kierunku obsługi dwóch protokołów, lub zupełnie innych protokołów. Zestaw bazuje na standardzie ZigBee HA 1.2, który koncentruje się na czujnikach używanych do wykrywania zajętości i ruchu.

RF Module, IEEE802.15.4, High Power, U.Fl Connector: Rodzina JN5168-001-Myy obejmuje wysoko wydajne, bardzo energooszczędne moduły w obudowach SMT, pomyślane pod kątem aplikacji korzystających ze standardów sieciowych IEEE 802.15.4, JenNet-IP, ZigBee Light Link, ZigBee Smart Energy i RF4CE. Umożliwia użytkownikom tworzenie produktów z minimalnym czasem potrzebnym na wprowadzenie ich na rynek, przy jednoczesnym zachowaniu najniższych kosztów produkcji.

Moduły te korzystają z niezawodnej, bezpiecznej i energooszczędnej komunikacji w sieciach ZigBee lub JenNet oraz są przeznaczone na potrzeby automatyki budynkowej, pomiarów zużycia mediów, śledzenia zasobów, produkcji zabawek i podzespołów do gier, systemów przemysłowych, telemetrii i aplikacji zdalnego sterowania.

SMARTRF06EBK - Evaluation Board, IEEE 802.15.4, ZigBee, SmartRF06EB, CC2538: SMARTRF06EBK to zestaw z płytką ewaluacyjną SmartRF06, zaprojektowaną z myślą o użyciu z układem CC2538EM na potrzeby testowania wydajności komunikacji radiowej oraz rozwijania oprogramowania. Na płytce zintegrowano sondę debugera XDS100v3, umożliwiając pobieranie i debugowanie oprogramowania, pracującego na układzie CC2538. Debuger ten jest także wspierany przez oprogramowanie IAR Embedded Workbench i Code Composer Studio (CCS). Obsługuje także inne środowiska programistyczne.

XKB2-A2T-WWC - Development Kit, Wireless Connectivity Kit, 2x XBee 802.15.4, 3x XBee ZigBee: XKB2-A2T-WWC to zestaw do łączności bezprzewodowej opracowany przez Digi International i zawierający moduły XBee S2C 802.15.4. Pozwala w praktyczny sposób nauczyć się korzystania z modułów radiowych XBee na potrzeby łączenia ze sobą urządzeń i tworzenia sieci czujnikowych, zarówno w przypadku topologii punkt do wielu punktów, jak i jeden do jednego.

Multiprotocol wireless mesh module: MGM12P22F1024GA-V2 firmy Silicon Labs to wieloprotokołowy moduł bezprzewodowy do sieci o topologii kraty, oparty na układzie MGM12P Mighty Gecko. Moduł EFR32MG12 jest w pełni zintegrowany i certyfikowany, dzięki czemu pozwala na błyskawiczne tworzenie rozwiązań opartych o sieci kratowe. Bazując na układzie SoC Silicon Labs EFR32MG12 Mighty Gecko, MGM12P łączy w sobie efektywność energetyczną, obsługę wielu protokołów sieciowych oraz sprawdzony projekt toru radiowego i wiodące bezprzewodowe stosy protokołów.

Podsumowanie

W niniejszym artykule pokazano, zarówno poprzez objaśnienia standardu sieciowego, jak i przykłady obecnie dostępnych modułów stosowanych podczas prototypowania lub produkcji, że ZigBee pozwala tworzyć niezawodne, niedrogie, energooszczędne i bezpieczne sieci dla urządzeń takich jak czujniki IoT, dla których cechy te są niezwykle ważne.

Projektanci mogą skorzystać z tych możliwości, ograniczając wysiłek potrzebny na opracowanie oraz wprowadzenie produktów na rynek, nie tylko poprzez sięgnięcie po dostępne zestawy deweloperskie, ale też zapoznanie się z dotychczasową wiedzą na temat aplikacji, oferowaną w ramach ZigBee Cluster Library.

Źródła

http://www.zigbee.org/the-zigbee-alliance-celebrates-15-years-and-a-decade-of-standards

ZigBee 3.0 – The Open, Global Standard for the Internet of Things, December 2, 2014

http://www.trustedreviews.com/news/what-is-zigbee-2920890

http://sdtimes.com/zigbee-alliance-introduces-multi-band-iot-mesh-network-technology-massive-iot-deployments

https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/JN-UG-3114.pdf

https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/JN-UG-3115.pdf

Rozwiązania bezprzewodowe, część 4.: ZigBee. Data publikacji: 15 grudnia 2017 r. przez Farnell