Kable nazywają się trzynormowe, ponieważ są zgodne ze specyfikacjami wymienionych poniżej trzech różnych instytucji normalizacyjnych: British Standards Institute (BSI), Underwriters Laboratories (UL) oraz Canadian Standards Association (CSA). Dzięki potrójnej certyfikacji produkty mogą być stosowane zarówno na rynku europejskim, jak i amerykańskim.

Kable te są znane jako H05V2-K i H07V2-K zgodnie z europejskimi przepisami harmonizacyjnymi (HAR) dotyczącymi kodów oznakowania.

Normy:

British Standard — BS6231 typ CK — obejmuje jednożyłowe kable elektryczne z izolacją PCW do napięć znamionowych 600/1000 V przeznaczone do okablowania rozdzielnic i urządzeń sterujących, umożliwiające ciągłą eksploatację w temperaturze do 90oC. Wartości charakteryzujące kable trzynormowe przewyższają ten wymóg. Można je stosować w maksymalnej temperaturze 105oC, co zapewnia im zgodność z normami UL758 i CSA 22.2. Kabli trzynormowych wyprodukowanych zgodnie z normą BS6231 typ CK nie należy mylić z innymi kablami wyprodukowanymi zgodnie z normą BS6231 typ BK, które można stosować w maksymalnej temperaturze 70oC.

Po zainstalowaniu w urządzeniu docelowym można je używać do obwodów, w których zalecane napięcie prądu przemiennego podczas testu nie powinno przekraczać 4 kV RMS w czasie 1 minuty. Rodzaje kabli podane w tej normie są następujące:

  • Typ BK — maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle w warunkach pracy: 70°C
  • Typ CK — maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle w warunkach pracy: 90°C

Kable trzynormowe przekraczają te wymagania, umożliwiając stosowanie w maksymalnej temperaturze 105°C zgodnie z UL758 i CSA 22.2

Norma Canadian Standards Association — CSA 22.2 — określa szczególne wymogi dotyczące przewodów giętkich (sznurów), kabli do wind i wciągarek o napięciu znamionowym maks. 600 V.

Norma Underwriters Laboratories — UL 758 określa szczególne wymogi dotyczące przewodów giętkich (sznurów), kabli do wind i wciągarek o napięciu znamionowym maks. 600 V.

Konstrukcja kabla:

Kable trzynormowe są również znane jako kable do pulpitów sterowniczych lub rozdzielnic. Są wykonane z giętkiego, jednożyłowego przewodu miedzianego (elastyczność klasy 5 zgodnie z British Standard BS EN 60228:2005) oraz osłony izolacyjnej z polichlorku winylu odpornej na działanie ciepła (HR PCW). Kable trzynormowe są produkowane z izolacją w różnorodnych kolorach, takich jak brązowy, pomarańczowy, żółty, różowy i ciemnoniebieski.

Powiązane rodzaje kabli

H05Z-K / H07Z-K / 2491B / 6701B / UL1015

Fizyczna / elektryczna charakterystyka kabli trzynormowych

Przekrój znamionowyOk. AWGMaks. średnica żył w przewodzie w mmZnamionowa łączna średnica w mmZnamionowa waga w kg/kmZnamionowy prąd szczytowy w ASpadek napięcia w mV/A/m
0,5 mm2210,212,7111146
0,75 mm2190,212,85151431
1 mm2180,213181722
1,5 mm2160,263,3232112
2,5 mm2140,263,75353015
4 mm2120,314,3548419,1
6 mm2100,314,8569535,7
10 mm280,416,3117753,8
16 mm260,418,11911002,2
25 mm240,419,42811361,4

Wyświetl asortyment produktów