Konserwacja i bezpieczeństwo

Przewiduj. Zapobiegaj. Naprawiaj.

Konserwacja i bezpieczeństwo odgrywają ogromną rolę jeśli chodzi o zapewnienie funkcjonowania sprzętu i zakładu. Konserwacja jest niezbędna nie tylko do zagwarantowania niezawodności struktur technicznych lub produktywności firmy, lecz również przyczynia się do zapewnienia bezpieczniejszych i zdrowszych warunków pracy. Brak konserwacji lub nieprawidłowa konserwacja mogą spowodować poważne i śmiertelne wypadki lub problemy ze zdrowiem.


Funkcja konserwacji nieustannie się zmienia, można podzielić ją na następujące rodzaje: po zdarzeniu, zaplanowana, predykcyjna i samonaprawcza. Innowacje w zakresie technologii czujników w połączeniu z zaawansowanymi technologiami informacyjnymi, takimi jak rzeczywistość wirtualna i rozszerzona (VR/AR) oraz oparte na chmurze platformy i analizy, pomagają uzyskać dane na temat poziomów wydajności w czasie rzeczywistym i określić harmonogram konserwacji predykcyjnej lub zaplanowanej bez utraty wydajności sprzętu.


Rodzaje konserwacji:


  • Konserwacja korekcyjna: konserwacja korekcyjna jest wykonywana w celu określenia, wyodrębniania i naprawy usterek w taki sposób, aby uszkodzony sprzęt, maszynę lub inny środek trwały można było przywrócić do działania w granicach tolerancji ustalonych dla normalnego funkcjonowania.

  • Konserwacja zapobiegawcza: konserwacja zapobiegawcza dotyczy regularnie wykonywanych, rutynowych czynności serwisowych, które pozwalają zachować ciągłość pracy maszyn i urządzeń, a także zapobiegać nieplanowanym przestojom i wysokim kosztom niespodziewanych awarii.

  • Konserwacja predykcyjna: konserwacja predykcyjna pozwala na monitorowanie stanu i wydajności sprzętu podczas normalnego użytkowania i umożliwia określenie terminu wykonania czynności serwisowych. Pozwala na uzyskanie informacji na temat statusu i wydajności maszyny poprzez monitorowanie wartości określonych zmiennych, dzięki czemu można podejmować decyzje w oparciu o dane.

  • Konserwacja w trakcie przestoju: dzięki konserwacji w trakcie przestoju przestarzałe i zużyte części są automatycznie wymieniane z określoną częstotliwością w okresie krótszym niż średni czas pracy bezawaryjnej. Wykonanie tej czynności zapobiega nieoczekiwanym usterkom i gwarantuje maksymalny czas produkcyjny.

  • Konserwacja okresowa: konserwacja okresowa jest wykonywana na sprzęcie w oparciu o harmonogram kalendarzowy. Składa się ona z kilku głównych zadań: zbieranie danych, kontrole wzrokowe, czyszczenie, smarowanie itp.

Bezpieczeństwo


Jest to kluczowy czynnik, który należy uwzględnić podczas wszystkich etapów produkcji, takich jak projektowanie, produkcja, montaż, regulacja, eksploatacja, konserwacja i złomowanie. Bezpieczeństwo maszyny, zakładu i personelu można uzyskać dzięki wyłącznikom bezpieczeństwa z blokadą, znakom ostrzegawczym i odpowiedniej odzieży. Dyrektywa maszynowa została opracowana, aby nakłonić producentów do zagwarantowania minimalnego poziomu bezpieczeństwa maszyn i sprzętu testowego, takiego jak multimetry i kamery termowizyjne. Maszyny i narzędzia muszą zapewniać zgodność z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa (EHSR) wymienionymi w Dyrektywie, dzięki czemu gwarantują standardowy minimalny poziom ochrony.


Niezależnie od tego, jakie podejście wybierze klient, Farnell element14 oferuje szeroki zakres produktów wielu wiodących marek w zakresie konserwacji, napraw i bezpieczeństwa. Skorzystaj z naszej gamy podzespołów, narzędzi i sprzętu, aby odpowiednio konserwować zakład produkcyjny oraz maszyny i urządzenia. Jesteśmy w stanie zaoferować pomoc w zakresie ograniczenia ryzyka, zapewnienia zgodności oraz zagwarantowania bezpieczeństwa wszystkim pracownikom w Twoim zakładzie.