Polityka zwrotów

Firma Farnell jest pewna jakości swoich produktów i chętnie akceptuje zwroty towarów zgodnie z opisanymi poniżej wytycznymi.

Przed odesłaniem jakichkolwiek produktów do Firmy z jakiejkolwiek przyczyny Klient musi skontaktować się z Firmą w celu uzyskania numeru upoważniającego do zwrotu materiałów (RMA). Klient ponosi wszelkie wydatki oraz ryzyko związane ze zwrotem towarów, które nie mogą być uszkodzone i muszą znajdować się w oryginalnych opakowaniach. Za zwrot Towarów do Firmy odpowiada klient, który powinien dostarczyć dowód dokonania zwrotu.

W firmie obowiązuje polityka zwrotów 21 Dni. Aby zwrot został przyjęty zgodnie z tymi zasadami, towary muszą zostać zwrócone do Firmy w ciągu 21 Dni od ich dostawy.

Towary obejmujące oprogramowanie lub skonstruowane w szczególny sposób, jak również produkty zawierające szkodliwe substancje opisane w Dyrektywie 2002/95/WE dotyczącej ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych lub elektronicznych (RoHS) nie podlegają zwrotowi. Towary spoza katalogu lub nie uwzględnione na stanie magazynowym nie podlegają zwrotowi. Towary wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne lub działanie wilgoci (MSL) dostarczane w szczelnych opakowaniach nie podlegają zwrotowi jeśli blistry lub opakowania typu peel, w których zostały dostarczone zostały otwarte, naruszone lub uszkodzone.

  • Klient powinien dokonać zwrotu towarów zgodnie z instrukcjami, po uzyskaniu kodu RMA, podając wyraźnie na zewnętrznej części opakowania numer upoważnienia do zwrotu (RMA), numer konta Klienta oraz numer zamówienia.
  • Towary zwrócone po upływie 21 Dni jako „niepotrzebne” lub „nieprawidłowo zamówione” mogą zostać przyjęte przez Firmę, wedle jej uznania, ale za ich zwrot zostanie naliczona minimalna opłata manipulacyjna w wysokości co najmniej 20% wartości faktury za Towary lub 40 PLN, przy czym uwzględniana jest wyższa z tych opłat.

Zwroty produktów

Pyt.: Jak mogę zwrócić produkt do Farnell?
Odp.: Przejdź do naszego formularza zwrotu produktu, aby uzyskać numer RMA (Return Materials Authorisation, autoryzacja zwrotu materiałów) uprawniający do zwrotu produktu. Po uzyskaniu numeru RMA otrzymasz instrukcje, jak przygotować opakowanie do zwrotu.

Łącza powiązane

Pyt.: Jakie jest ograniczenie czasowe dla zwrotu produktu?
Odp.: Stosujemy zasady zwrotów 21 Dni. Zgodnie z tymi zasadami, aby uzyskać akceptację zwrotu, towary muszą być zwrócone do nas w ciągu 21 Dni dni od wysyłki.
Wszelkie towary zwrócone po upływie 21 Dni jako „niepotrzebne” lub „nieprawidłowo zamówione” mogą zostać przyjęte przez Firmę, wedle jej uznania, ale za ich zwrot zostanie naliczona minimalna opłata manipulacyjna w wysokości co najmniej 20% wartości faktury za Towary lub 40 PLN, przy czym uwzględniana jest wyższa z tych opłat.
Pyt.: Jak poprawić błąd w zamówieniu, które zostało już złożone?
Odp.: Jeśli okaże się, że w złożonym zamówieniu wystąpił błąd, należy jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z działem sprzedaży pod numerem 00800 121 29 67.
Realizacja zamówień składanych przez Internet przebiega bardzo sprawnie i korekta zamówienia przed wysyłką może być niewykonalna. Szybki kontakt z nami zwiększa szanse, że korekta zamówienia nastąpi przed wysyłką.